LHL Omsorg

Hopp direkte til innhold
Foto: Ingeborg Sleipnes Sivertsen

LHL Omsorg - en ideell aktør

LHL Omsorg driver tjenestetilbud innen eldreomsorg på et ideelt grunnlag.

Vi overtok driften av St. Hanshaugen omsorgssenter 1. februar 2020.

St. Hanshaugen omsorgssenter

LHL Omsorg

St. Hanshaugen omsorgssenter driftes av LHL Omsorg på vegne av Sykehjemsetaten i Oslo kommune.

LHL Omsorg er en del av LHL, Landsforeningen for hjerte- og lungesyke. LHL er en medlemsbasert og ideell helseorganisasjon med nærmere 54 000 medlemmer og 250 lokallag. Vi tilbyr behandling og helsetjenester med utgangspunkt i pasientens medisinske og menneskelige behov.

Gjennom forskning, politisk påvirkning, folkeopplysning, profesjonell behandling og tett oppfølging har LHL siden 1943 bidratt til å gi folk et bedre liv.
Det skal vi fortsette med!