Hopp direkte til innhold
Besøkshunden vår
Foto: Ingeborg Sleipnes Sivertsen

LHL Omsorg - en ideell aktør

LHL Omsorg driver tjenestetilbud innen eldreomsorg på et ideelt grunnlag.

LHL Omsorg er en del av LHL, Landsforeningen for hjerte- og lungesyke. LHL er en medlemsbasert og ideell helseorganisasjon med nærmere 54 000 medlemmer og 250 lokallag. 

LHL Omsorg er en ideell aktør som drifter på oppdrag av Sykehjemsetaten i Oslo kommune.

St. Hanshaugen omsorgssenter ligger rett ved parken på St. Hanshaugen i Oslo. Her er det rolig og fredelig – en liten oase midt i byen. Vårt fokus er på omsorg, kvalitet og kompetanse.

Omsorgsenteret har 85 langtidsplasser:

  • 67 langtidsplasser
  • 9 skjermede plasser for beboere med demens
  • 9 plasser for døve og døvblinde beboere.

Vi har også 15 dagsenterplasser for personer med demens.

Sofienberghjemmet ligger sentralt ved Sofienbergparken på Grünerløkka i Oslo. LHL omsorg overtar driften fra 1. januar 2022 og har signert en avtale for drift i 8 år med opsjon på 1+1 år.

Sykehjemmet har 85 langtidsplasser og 14 dagsenterplasser.

Bjørn Erik Sørli

Bjørn Erik Sørli

Daglig leder
LHL Omsorg
488 67 712