Hopp til innhold


Alfa-1-antitrypsin

Alfa-1 Norge er en interessegruppe for mennesker som er rammet av sykdommen Alfa-1-antitrypsinmangel. Vi ønsker å tilby et fellesskap for å utveksle erfaring, gi hverandre støtte og skaffe og spre informasjon.

Interessegruppens visjon er at alle med AAT-mangel (Alfa-1 antitrypsinmangel) skal få tidlig og riktig diagnose og at det i tråd med forskning blir gitt relevant behandling.

Alfa-1 Norge skal bidra til å ivareta medlemmenes interesser og bl.a.:

  • Gjennom medlemsmøter og personlig kontakt å gi råd, støtte og skape fellesskap blant pasienter og pårørende
  • Samle og spre kunnskap om AAT-mangel ved temamøter, brosjyrer, media og internett
  • Påvirke til å fokusere på det friske og skape et godt liv på tross av AAT-mangel
  • Drive nasjonalt og internasjonalt samarbeid
  • Påvirke helsevesenet til å gi kvalifisert pleie og behandling og støtte forskning

Her kan du lese om diagnosen alfa-1-antitrypsinmangel.

Snakk med en likemann.

Har du behov for å snakke med andre som har vært i eller er i samme situasjon? Lurer du på hvordan andre takler sykdom? Vi har egne likemenn som du kan ringe. Se kontaktinformasjonen deres til høyre på denne siden.

Styret

  • Tone Skramstad Brække - leder
  • Geir Kvam - nestleder
  • Per Ivar Myrrusten - styremedlem
  • Ingunn Strand - styremedlem
  • Eva Fjørtoft - varamedlem

 styret i alfa-1-foreningenStyret i Alfa-1 Norge. Ingunn Strand, Geir Kvam, Tone Skramstad-Brække, Per Ivar Myrrusten og Eva Fjørtoft.

Bli medlem

Dersom du har en diagnose, er pårørende eller ønsker å støtte en interessegruppe, gjør du dette med å tegne medlemskap i LHL. Har du spørsmål om medlemskap ring 22 79 90 00.

Bli medlem

Meld deg inn i Facebook-gruppen

Last ned brosjyren om Alfa-1-antitrypsinmangel (pdf)