LHL

Hopp til innhold

Foto: Shutterstock

LHL styrker seg på astma- og allergi-området

Ansatte som slutter i Norges Astma- og Allergiforbund (NAAF) får ny jobb i LHL, Landsforeningen for hjerte- og lungesyke etter at de tok kontakt med organisasjonen.

 – Når flere ansatte viste interesse for oss som en mulighet for å kunne videreføre sitt arbeid og faglige engasjement for de astma- og allergirammede, måtte vi ta ansvar å tenke på hva som tjener denne gruppen, sier generalsekretær Frode Jahren i LHL.

LHL er interesseorganisasjonen for lungesyke og deres pårørende. LHLs lungerelaterte grupper - mange av de med kols - har samme interesser som personer med astma og allergi. Ren luft og godt inneklima, og en individuelt tilpasset behandling som gir færrest mulige plager og begrensninger i hverdagen, er viktige stikkord. I mange tilfeller kan det være vanskelig å skille mellom sykdommer som astma eller kols. Det er også påvist en kobling mellom kols og astma. Barn med astma kan ha større risiko for å utvikle kols som voksne enn røykere uten astma.

– De som har astma og allergi er tjent med at vi beholder fagmiljøet de som slutter i NAAF representerer, samlet. Derfor var det naturlig for oss, som har som ambisjon å gi våre grupper et helhetlig tilbud og se sammenhenger, å si ja til de da de tok kontakt. Selv om vi som organisasjon allerede har mange viktige oppgaver, betyr dette også nye muligheter for store pasientgrupper. Dette vil være i alles interesse, og det vil gi en enda mer slagkraftig landsforening for hjerte- og lungesyke, sier generalsekretær Frode Jahren i LHL.

Jahren forteller at det er mange som ikke helt forstår hvorfor ikke LHL har markert seg sterkere på astma- og allergiområdet tidligere.

– Da vi besøkte Danmarks Lungeforening var de veldig forundret over dette, og  de ga oss er klart råd. Da ansatte i NAAF tok kontakt med oss, innså vi at det viktigste nå er å tenke på hva som er interessene til de som er rammet av kols, astma eller allergi. Da er svaret LHL, sier Jahren.  

Landsmøtet vedtok uttalelsen "LHL for astmatikere og personer med allergi".

Publisert 04.11.2014