Hopp til innhold


Mestring av søvnproblemer

mandag 04. september kl. 00:00 - 00:01

Enhet for psykiske helsetjenester ved Diakonhjemmet Sykehus arrangerer nå kurs i mestring av søvnproblemer. 

Søvnproblemer blir en ekstrabelastning til sykdom. Noen opplever for tidlig oppvåkning mens andre har problemer med å sovne om kvelden, eller de våkner. Når natten ikke gir krefter til en ny dag, blir det enda mer krevende å håndtere de plagene som sykdom gir.

Vi arrangerer kurs for deg som har søvnproblemer og somatisk sykdom, for eksempel revmatisk sykdom, kreftsykdom, mage-tarm sykdom, lungesykdom, multippel sklerose, diabetes eller annen sykdom. Kurset bygger på kognitiv atferdsterapi, som er den behandlingen som har best dokumentert effekt. Målet med kurset er å bedre søvnen gjennom å lære selvhjelpsverktøy for å håndtere søvnproblemer.

Viktige temaer er:

  • Hvordan forstå søvnproblemene?
  • Hva kan du gjøre selv for å bedre søvnen?
  • Hvordan forholde seg til kvernetanker og bekymring?
  • Hvordan få mer overskudd og energi?

Kurset består av syv samlinger à to timer, og arrangeres en gang hvert semester. Det er lagt opp til arbeid med hjemmeoppgaver mellom hver samling.

Kurset arrangeres av Enhet for psykiske helsetjenester i somatikken ved Diakonhjemmet Sykehus.

Kursledere er psykologer, og likeperson vil også være tilstede. Kurset holdes i Lærings- og mestringssenterets lokaler på Diakonhjemmet Sykehus.

Det er lege som henviser til kurset, og henvisningen sendes til:

Enhet for psykiske helsetjenester i somatikken
Diakonhjemmet Sykehus
Postboks 23 Vinderen
0319 Oslo

Spørsmål?

Ved spørsmål er du velkommen til å ta kontakt på telefon 48 28 44 10.

Les mer om Lærings- og mestringssenteret.