Hopp til innhold


LHL Hjerneslag: Samling for unge slagrammede og pårørende

fredag 01. september kl. 00:00 - lørdag 02. september kl. 00:00

1.-2. september vil LHL Hjerneslag arrangere samling for unge slagrammede og pårørende på Gardermoen. Det er mulig å søke om plass allerede nå.

Det blir lunsj til lunsj-samling med faglige temaer, erfaringsutveksling og sosialt samvær.

Av temaer som vil bli belyst er mestring, hvordan takle fatigue og andre usynlige utfall etter hjerneslag og rettigheter for slagrammet og pårørende. Deltakerne vil i forkant av samlingen bli oppfordret til å sende inn spørsmål de ønsker skal bli besvart av jurist og pasientombud. Det vil også bli tips til hvordan man kan jobbe videre med likemannsaktiviteter for LHL Hjerneslag etter samlingen.

Les mer om LHL Hjerneslag.

Samlingen skal være på Thon Hotel Oslo Airport.

Det blir en egenandel på 500 kroner per deltaker som dekker overnatting, mat og reise med i utgangspunktet rimeligste kollektive transport.

Samlingen har et begrenset antall plasser, så når søknadene er kommet inn, vil det bli foretatt en fordeling som gir spredning i geografi, kjønn og alder m.m.

Påmeldingsfrist 31. mai 2017.

Spørsmål kan rettes til generalsekretær Tommy Skar, mobil 905 06 449/Tommy.Skar@lhl.no

Meld deg inn i LHL Hjerneslag.