Hopp direkte til innhold

LHL Akershus

Lokallagene i LHL har ulike tilbud til medlemmene; treningsaktiviteter, likemannstiltak for de som trenger noen å snakke med, kurs, informasjon- og temamøter om hjerte-, kar- og lungesykdom samt turer og sosiale tilstelninger. Det er også vanlig at lagene jobber politisk for å påvirke prioriteringene i kommunene og fylket.

Alt arbeid i lokallagene er basert på frivillig innsats og alle er velkommen til å delta eller å engasjere seg som frivillig.

Fylkesutvalget i Akershus skal bistå lokallagene i deres arbeid gjennom å bygge nettverk mellom tillitsvalgte. Fylkesutvalget arrangerer lagsamlinger, og tilrettelegge for styrking og deling av kompetanse innenfor likemannsområdet, studieområdet, brukermedvirkning og LHLs kampanjer.

Fylkesutvalget i Akershus ble valgt i mars 2015.

bilde av Svein Graabræk, Inger Lise Bråthen, Heidi Persdatter Greiner Haaker og Gitte Christine KorvannFylkesutvalget i Akershus representert ved Svein Graabræk, Inger Lise Bråthen, Heidi Persdatter Greiner Haaker og Gitte Christine Korvann. (Foto: Ragnhild Rørvik)

LHL Akershus - 10011000

Adresse: LHL Akershus
LHL Akershus
0028 OSLO
Tlf: 45072580 Mobil:
Epost: Bankkonto:

Kontaktpersoner:

Navn Verv Epost Telefon Mobil
Gitte Christine Korvann Fylkesutvalgsleder, Landsstyrerepresentant gitte.korvann@getmail.no 95174757
Gunnar Kongsrud 2. Varamedlem gu-kongs@online.no 90501933 90501933
Elisabeth Granberg Varamedlem lisag@getmail.no 48185226 48185226
Inger Lise Bråthen Likemannskoordinator fylkesutvalg, Vara landsstyret ingerliseb209@gmail.com 92692127 92692127
Hans Elstad Leder valgkomite fylke hans.elstad@hotmail.no 63876834 92617412
Per Martinsen Vara landsstyret, Fylkesstudieleder permartinsen2@gmail.com 47262373 47262373
Svein Arthur Graabræk Styremedlem fylkesutvalg, Landsstyrerepresentant svarthur@online.no 63953929 41926650
Hilde Magelssen IT-kontakt/medlemsregister hilde.magelssen@gmail.com 90873466

Våre aktiviteter