Hopp direkte til innhold

LHL Akershus

Lokallagene i LHL har ulike tilbud til medlemmene; treningsaktiviteter, likemannstiltak for de som trenger noen å snakke med, kurs, informasjon- og temamøter samt turer og sosiale tilstelninger. Det er også vanlig at lagene jobber politisk for å påvirke prioriteringene i kommunene og fylket.

Alt arbeid i lokallagene er basert på frivillig innsats og alle er velkommen til å delta eller å engasjere seg som frivillig.

Fylkesutvalget i Akershus skal bistå lokallagene i deres arbeid gjennom å bygge nettverk mellom tillitsvalgte. Fylkesutvalget arrangerer lagsamlinger, og tilrettelegge for styrking og deling av kompetanse innenfor likemannsområdet, studieområdet, brukermedvirkning og LHLs kampanjer.

Fylkesutvalget i Akershus ble valgt i mars 2015.

bilde av Svein Graabræk, Inger Lise Bråthen, Heidi Persdatter Greiner Haaker og Gitte Christine KorvannFylkesutvalget i Akershus representert ved Svein Graabræk, Inger Lise Bråthen, Heidi Persdatter Greiner Haaker og Gitte Christine Korvann. (Foto: Ragnhild Rørvik)

LHL Akershus - 10011000

Adresse: LHL Akershus
0000 UTLAND
Tlf: 45072580 Mobil: 90921768
E-post: Bankkonto:
Kontaktpersoner:
Navn Verv E-post Telefon Mobil
Steinar Setten Landsstyrerepresentant, Fylkesutvalgsleder steinarsetten@getmail.no 90921768
Gunnar Kongsrud 2. Varamedlem gu-kongs@online.no 90501933 90501933
Per Martinsen Fylkesstudieleder permartinsen2@gmail.com 47262373 47262373
Hilde Magelssen IT-kontakt/medlemsregister hilde.magelssen@gmail.com 90873466
Inger Lise Bråthen Landsstyrerepresentant, Likemannskoordinator fylkesutvalg ingerliseb209@gmail.com 92692127 92692127
Gitte Christine Korvann Leder valgkomite fylke gitte.korvann@getmail.no 95174757
Svein Arthur Graabræk Vara landsstyret, Brukermedvirkningskoordinator svarthur@online.no 41926650
Elisabeth Granberg Varamedlem, Vara landsstyret lisag@getmail.no 48185226 48185226