Hopp direkte til innhold
  • Sted: Preståsen skole
    2030 Nannestad
  • Fra: onsdag 10.04.2019, kl. 17.00
  • Til: onsdag 10.04.2019, kl. 18.00

·      Hjertetrimgruppe hver onsdag kl. 17.00 på Preståsen skole.  
Kontaktperson: Magne Vaskinn, Tlf. 959 27 933 

 

Ingen aktivtet i skolens ferier