Hopp direkte til innhold

LHL Aust-Agder

Lokallagene i LHL har ulike tilbud til medlemmene; treningsaktiviteter, likemannstiltak for de som trenger noen å snakke med, kurs, informasjon- og temamøter samt turer og sosiale tilstelninger. Det er også vanlig at lagene jobber politisk for å påvirke prioriteringene i kommunene og fylket.

Alt arbeid i lokallagene er basert på frivillig innsats og alle er velkommen til å delta eller å engasjere seg som frivillig.

Fylkesutvalget i Aust-Agder skal bistå lokallagene i deres arbeid gjennom å bygge nettverk mellom tillitsvalgte. Fylkesutvalget arrangerer lagsamlinger, og tilrettelegge for styrking og deling av kompetanse innenfor likemannsområdet, studieområdet, brukermedvirkning og LHLs kampanjer.

Bilde av fylkesutvalget i Aust-AgderFylkesutvalget i Aust-Agder representert ved leder Ole Magne Imeland, medlem Ellen Torjesen, fylkesstudieleder Knut Aashamar, medlem Elizebeth M Monrad. Likemannskoordinator Bård Høivang var ikke til stede når bildet ble tatt.

LHL Aust-Agder

Adresse: LHL Aust-Agder
LHL Aust-Agder
0028 OSLO
Tlf: Mobil:
E-post: Bankkonto: 73103127715
Kontaktpersoner:
Navn Verv E-post Telefon Mobil
Elizebeth M Monrad Landsstyrerepresentant, Fylkesutvalgsleder elizebmo@online.no 99589282
Arild Borg 1 Varamedlem abor@online.no 37085848 92047412
Thorleif Nilsen 1 Varamedlem 48106700
Anne Kristin Langstrand Brukermedvirkningskoordinator 91604976 91604976
Knut Aashamar Fylkesstudieleder, Fylkesstudieleder knut.aashamar@gmail.com 37042965 41457531
Ole Magne Imeland Landsstyrerepresentant olimelan@gmail.com 37030460 47334702
Kjell Monrad Leder valgkomite fylke, Vara landsstyret kjmonrad@online.no 41310980 41310980
Ellen Torjesen Likemannskoordinator fylkesutvalg ellen.torjesen@gmail.com 35983149 41255487
Toril Berntsen Vara landsstyret torilberntsen@hotmail.no 37041833 41312226