Hopp direkte til innhold

LHL Aust-Agder

Lokallagene i LHL har ulike tilbud til medlemmene; treningsaktiviteter, likemannstiltak for de som trenger noen å snakke med, kurs, informasjon- og temamøter om hjerte-, kar- og lungesykdom samt turer og sosiale tilstelninger. Det er også vanlig at lagene jobber politisk for å påvirke prioriteringene i kommunene og fylket.

Alt arbeid i lokallagene er basert på frivillig innsats og alle er velkommen til å delta eller å engasjere seg som frivillig.

Fylkesutvalget i Aust-Agder skal bistå lokallagene i deres arbeid gjennom å bygge nettverk mellom tillitsvalgte. Fylkesutvalget arrangerer lagsamlinger, og tilrettelegge for styrking og deling av kompetanse innenfor likemannsområdet, studieområdet, brukermedvirkning og LHLs kampanjer.

Bilde av fylkesutvalget i Aust-AgderFylkesutvalget i Aust-Agder representert ved leder Ole Magne Imeland, medlem Ellen Torjesen, fylkesstudieleder Knut Aashamar, medlem Elizebeth M Monrad. Likemannskoordinator Bård Høivang var ikke til stede når bildet ble tatt.

LHL Aust-Agder - 10011800

Adresse: LHL Aust-Agder
LHL Aust-Agder
0028 OSLO
Tlf: Mobil:
Epost: Bankkonto: 73103127715

Kontaktpersoner:

Navn Verv Epost Telefon Mobil
Odny Vehus Landsstyrerepresentant Odn-ve@online.no 90150393
Toril Berntsen Vara landsstyret torilberntsen@hotmail.no 37041833 41312226
Ellen Torjesen Styremedlem fylkesutvalg ellen.torjesen@gmail.com 35983149 41255487
Knut Aashamar Fylkesstudieleder knut.aashamar@gmail.com 37042965 41457531
Ole Magne Imeland Landsstyrerepresentant, Fylkesutvalgsleder olimelan@gmail.com 37030460 47334702
Kjell Monrad Leder valgkomite fylke, Vara landsstyret kjmonrad@online.no 41310980 41310980
Arild Borg 2. Varamedlem abor@online.no 37023508 92047412
Brit Imeland Varamedlem brimela.imeland@gmail.com 37030460 40075792
Bård Høivang Likemannskoordinator fylkesutvalg bardhoivang@gmail.com 37011270 93844088
Elizebeth M Monrad Styremedlem fylkesutvalg elizebmo@online.no 99589282

Våre aktiviteter