Hopp direkte til innhold
  • Sted: Ullerål Kirke møtelokaler, Hønefoss
    Hønefoss
  • Fra: mandag 18.02.2019, kl. 17.30
  • Til: mandag 18.02.2019, kl. 21.00

 

LHL Ringerike innkaller herved til årsmøte den 18/2-2019

 

Sted: Ullerål Kirke, Klokken: 17.30

 

Forslag som ønskes behandlet på årsmøtet må være styret i hende innen 4/2-2019. Forslagene sendes til LHL Ringerike på e-post: lhl.ringerike@lhl.noeller alternativt pr post til: LHL Ringerike
Svingveien 1C
3513 HØNEFOSS

I lokallaget har bare personer med gyldig medlemskap stemmerett.

Ingen påmelding