Hopp direkte til innhold

LHL Finmark

Lokallagene i LHL har ulike tilbud til medlemmene; treningsaktiviteter, likemannstiltak for de som trenger noen å snakke med, kurs, informasjon- og temamøter om hjerte-, kar- og lungesykdom samt turer og sosiale tilstelninger. Det er også vanlig at lagene jobber politisk for å påvirke prioriteringene i kommunene og fylket.

Alt arbeid i lokallagene er basert på frivillig innsats og alle er velkommen til å delta eller å engasjere seg som frivillig.

Fylkesutvalget i Finnmark skal bistå lokallagene i deres arbeid gjennom å bygge nettverk mellom tillitsvalgte. Fylkesutvalget arrangerer lagsamlinger, og tilrettelegge for styrking og deling av kompetanse innenfor likemannsområdet, studieområdet, brukermedvirkning og LHLs kampanjer.

Bilde av fylkesutvalget i Finnmark.Fylkesutvalget i Finnmark, fra venstre: Anita Remme, (likemannskoordinator) Bjørnar Leonardsen (fylkesstudieleder), Målfrid Mikkola og Inger Berit Stene (leder i fylkesutvalget).

LHL Finnmark - 10012800

Adresse: LHL Finnmark
Granshagen 19
9511 ALTA
Tlf: 46778204 Mobil:
Epost: Bankkonto:

Kontaktpersoner:

Navn Verv Epost Telefon Mobil
Bjørnar Leonardsen Fylkesstudieleder, Landsstyrerepresentant bjornar-leon@fikas.no 78410268 90055982
Karin Øien Varamedlem kageoeie@online.no 78498183 90882268
Inger Berit Stene Fylkesutvalgsleder inger.berit@yahoo.no 46778204 46778204
Anita Brækkan Remme Fylkesstudieleder anita@asvovardo.no 78987192 90047125
Hild Hagen 2. Varamedlem hag-h@online.no 73938102 90672083
Målfrid Irene Mikkola Landsstyrerepresentant, Styremedlem fylkesutvalg mmi@svk.no 95277262 48601850
Jørgen Dahl Vara landsstyret aldon@online.no 90106609 90106609
Ingrid Johanne Olsen Leder valgkomite fylke ijoh-ol@online.no 90030284
Bodil Slettli Vara landsstyret bo-sle@online.no 78431043 95184545

Våre aktiviteter