Hopp direkte til innhold
  • Sted: LHL sentret
    9511
  • Fra: onsdag 27.02.2019, kl. 19.00
  • Til: onsdag 27.02.2019, kl. 21.00

Saksliste:

 

Konstituering:

Godkjenning av innkalling og saksliste

Valg av møteleder , sekretær,

2 protokollunderskrivere og tellekorps

 

Årsberetning

 

Regnskap

 

Budsjett

 

Innkomne forslag og uttalelser

 

Valg:

 

Styreleder

Styremedlemmer

Vararepresentanter

Valgkomite

Representant til fylkesårsmøte og to vararepresentanter

To revisorer

 

Eventuelle saker må være styret

i hende innen tirsdag 12.februar 2019

(årsmøtepapirer fås etter denne tid, ved henvendelse)

 

Alle er hjertelig velkommen!

 

Styret