Hopp direkte til innhold

LHL Hedmark

Lokallagene i LHL har ulike tilbud til medlemmene; treningsaktiviteter, likemannstiltak for de som trenger noen å snakke med, kurs, informasjon- og temamøter om hjerte-, kar- og lungesykdom samt turer og sosiale tilstelninger. Det er også vanlig at lagene jobber politisk for å påvirke prioriteringene i kommunene og fylket.

Alt arbeid i lokallagene er basert på frivillig innsats og alle er velkommen til å delta eller å engasjere seg som frivillig.

Fylkesutvalget i Hedmark skal bistå lokallagene i deres arbeid gjennom å bygge nettverk mellom tillitsvalgte. Fylkesutvalget arrangerer lagsamlinger, og tilrettelegge for styrking og deling av kompetanse innenfor likemannsområdet, studieområdet, brukermedvirkning og LHLs kampanjer.

Fylkesutvalget i Hedmark ble valgt i mars 2015.

bilde av Else Magni Horten, Arne Vidar Syvderud, Arne Skymoen og Gyvi BruaasFylkesutvalget i Hedmark representert ved Else Magni Horten, Arne Vidar Syvderud, Arne Skymoen og Gyvi Bruaas (Foto: Christopher Olssøn)

LHL Hedmark - 10011400

Adresse: LHL Hedmark
Kvernenget
2510 TYLLDALEN
Tlf: 99276748 Mobil:
Epost: Bankkonto:

Kontaktpersoner:

Navn Verv Epost Telefon Mobil
Arne Vidar Syvderud Vara landsstyret v-syvder@online.no 62941264 48040901
Kari Opseth Leder valgkomite fylke Kari-opset@online.no 62952873 48137723
Solveig Hofossbråten Varamedlem hofossbr@online.no 99008068 99008068
Gyvi Bruaas Likemannskoordinator fylkesutvalg gyvi43@yahoo.com 95171043 95171043
Anna Kvarberg Sagen 2. Varamedlem, Vara landsstyret anna.k.sagen@bbnett.no 62365418 95909346
Arne Skymoen Landsstyrerepresentant, Fylkesstudieleder arne.skymoen@brednett.no 62958566 95203049
Else Magni Horten Fylkesutvalgsleder, Landsstyrerepresentant else.magni@fjellnett.no 99276748 99276748

Våre aktiviteter