Hopp direkte til innhold
  • Sted: Lille Gråberg
    2408 Elverum
  • Fra: onsdag 20.02.2019, kl. 18.30
  • Til: onsdag 20.02.2019, kl. 21.30

LHL Elverum avholder årsmøte på Lille Gråberg onsdag 20. februar 2019 kl. 18.30

Vanlige årsmøtesaker. Saksliste og årsmøtedokumenter legges fram på møtet.

Forslag som ønskes behandlet på årsmøtet må være styret i hende innen 11. februar, og sendes LHL Elverum, p.b. 367, 2406 Elverum eller e-post: lhl.elverum@lhl.no

Etter årsmøtet blir det hyggelig samvær med bevertning, åresalg og utlodning.

Velkommen til årsmøte i LHL Elverum!

Styret

Ingen påmelding, men ta gjerne med en liten gevinst til utlodningen etter årsmøet. Har du spørsmål eller noe du lurer på, ta kontakt med leder Gerhard Rundberget på tlf. 934 54 754.