Hopp direkte til innhold

LHL Hamar

LHL Hamar er et lokallag for mennesker med hjerte- og lungesykdom, deres pårørende og andre som støtter vårt arbeid. Laget ble stiftet i april 1951.

Laget er meget aktivt og driver bl.a. med helsefremmende arbeid og informasjon for å skape en sunn livsstil. Vi skal videre være hjerte- og lungesykes og deres pårørendes samlingspunkt og nettverk, samt styrke samholdet blant funksjonshemmede.

Vi har lagsmøter eller andre samlinger den andre onsdagen i hver måned i Hamar Velferdssentral (Velferden), Wergelandsgt. 2. På møtene er det faglige tema, underholdning og bevertning med snitter, frukt og kaffe og te.

Av andre aktiviteter kan nevnes: Trim, likemannsarbeid og informasjon på sykehuset, stands og turer. Vi har også et eget aktivitetssenter (LHL senter Hamar) i Grønnegt. 55, inngang fra Sverresgt.

Du er hjertelig velkommen til å ta kontakt med lagleder Grethe Jordheim på tlf. 414 02 382 og bli nærmere kjent med oss.

LHL Hamar - 10011401

Adresse: LHL Hamar
Pb 216
2302 HAMAR
Tlf: Mobil: 41402382
Epost: Bankkonto: 18002269046

Kontaktpersoner:

Navn Verv Epost Telefon Mobil
Kjell Erik Evensen Instruktør trim og turgrupper kjeevens@bbnett.no 62598042 93251261
Dagfinn Ødegård Leder i valgkomite lokallag samspill@online.no 62595673 90049192
Grethe Jordheim Leder i lokallag, IT-kontakt/medlemsregister jordheimgrethe@hotmail.com 41402382 41402382
Kaare Engen Instruktør trim og turgrupper 62522820
Karin Grethe Witberg Instruktør trim og turgrupper k.g.w@online.no 62529837 90215286
Tove Søberg Instruktør trim og turgrupper 62526951 95237065
Steinar Joten Studieleder lokallag, Instruktør trim og turgrupper stejoten@hotmail.com 62527402 41210637
John Seem Instruktør trim og turgrupper, Likemannsansv. lokallag johnseem@bbnett.no 62523181 91851720
Tore Sirhaug Styremedlem lokallag tsirhaug@bbnett.no 62530321 97067666
Mona Cicilie Stormoen 2. Varamedlem 40470867 48104391
Hans Johan Kampenhøi Instruktør trim og turgrupper kampern@live.no 62523661 99359904
Anni Marit Fadnes Instruktør trim og turgrupper a-maritf@online.no 95289022 95289072
Gerd Synnøve Andersen Instruktør trim og turgrupper Gerd.s.andersen@gmail.com 62531562 91141673
Svanaug Lindman Instruktør trim og turgrupper 62552680 92062062
Bengt P Lindman Instruktør trim og turgrupper bengt.lindman@gmail.com 62552680 92247308
Raj Peter Kumar Varamedlem rpkumar52@gmail.com 99222151 99222151
Eva Konttorp Kasserer willy-k@online.no 62595569 91879087
Eva Marie Maurud Buraas Styremedlem lokallag eva.bur@hotmail.com 97966301

Våre aktiviteter

Som ett av LHLs mange lokallag, ønsker vi å gi et godt og variert tilbud til hjerte- og lungesyke, slagrammede, personer med astma og allergi og alle pårørende.

Lokallaget drives av frivillige, og vi vil gjerne ha flere med oss. Våre aktiviteter er åpne for alle - uavhengig av helsesituasjon og medlemskap i LHL. Du kan lese mer om noen av aktivitetene i vår aktivitetskalender.

Ta gjerne kontakt om du har spørsmål eller vil vite mer om oss. 

Bli medlem - du også.