Hopp direkte til innhold

LHL Hamar

LHL Hamar er et lokallag for mennesker med hjerte- og lungesykdom, deres pårørende og andre som støtter vårt arbeid. Laget ble stiftet i april 1951.

Laget er meget aktivt og driver bl.a. med helsefremmende arbeid og informasjon for å skape en sunn livsstil. Vi skal videre være hjerte- og lungesykes og deres pårørendes samlingspunkt og nettverk, samt styrke samholdet blant funksjonshemmede.

Vi har lagsmøter eller andre samlinger den andre onsdagen i hver måned i Hamar Velferdssentral (Velferden), Wergelandsgt. 2. På møtene er det faglige tema, underholdning og enkel bevertning og utlodning av medbrakte gevinster.

Av andre aktiviteter kan nevnes: Trim, likemannsarbeid og informasjon på sykehuset, stands og turer. Vi har også et eget aktivitetssenter(LHLsenteret Hamar) på Tyvholmen i BaneNor-bygget.

Du er hjertelig velkommen til å ta kontakt med lagleder Grethe Jordheim på tlf. 414 02 382 og bli nærmere kjent med oss.

LHL Hamar - 10011401

Adresse: LHL Hamar
Pb 216
2302 HAMAR
Tlf: Mobil: 41402382
E-post: Bankkonto: 18002269046
Kontaktpersoner:
Navn Verv E-post Telefon Mobil
Grethe Jordheim Leder i lokallag, IT-kontakt/medlemsregister jordheimgrethe@hotmail.com 41402382 41402382
Mona Cicilie Stormoen 2. Varamedlem 40470867 48104391
Kjell Erik Evensen Instruktør trim og turgrupper kjeevens@bbnett.no 62598042 93251261
Kaare Engen Instruktør trim og turgrupper 62522820
Karin Grethe Witberg Instruktør trim og turgrupper k.g.w@online.no 62529837 90215286
Tove Søberg Instruktør trim og turgrupper 62526951 95237065
Hans Johan Kampenhøi Instruktør trim og turgrupper kampern@live.no 62523661 99359904
Anni Marit Fadnes Instruktør trim og turgrupper a-maritf@online.no 95289022 95289072
Gerd Synnøve Andersen Instruktør trim og turgrupper Gerd.s.andersen@gmail.com 62531562 91141673
Svanaug Lindman Instruktør trim og turgrupper 62552680 92062062
Bengt P Lindman Instruktør trim og turgrupper bengt.lindman@gmail.com 62552680 92247308
John Seem Instruktør trim og turgrupper, Likemannsansv. lokallag johnseem@bbnett.no 62523181 91851720
Eva Konttorp Kasserer willy-k@online.no 62595569 91879087
Dagfinn Ødegård Leder i valgkomite lokallag samspill@online.no 62595673 90049192
Steinar Joten Studieleder lokallag, Instruktør trim og turgrupper stejoten@hotmail.com 62527402 41210637
Tore Sirhaug Styremedlem lokallag tsirhaug@bbnett.no 62530321 97067666
Eva Marie Maurud Buraas Styremedlem lokallag eva.bur@hotmail.com 97966301
Raj Peter Kumar Varamedlem rpkumar52@gmail.com 99222151 99222151

Våre aktiviteter

uke 44

Kurs LHL-medlemmer

Trearbeid

torsdag 01. november kl. 09:00 - 13:00

Forskjellig trearbeid

Sted: Aktivitetssenteret

Trening LHL-medlemmer

Hjerte/lunge-trim

torsdag 01. november kl. 17:00 - 18:30

Trening og salaktivitet

Sted: Ridabu skole

Kurs LHL-medlemmer

Treskjæring

fredag 02. november kl. 09:00 - 12:00

Finere treskjæring

Sted: Aktivitetssenteret

uke 45

Trening LHL-medlemmer

Hjerte/lungetrim

mandag 05. november kl. 17:00 - 19:00

Trening etter eget behov i sal muligheter for bandy mm

Sted: Greveløkka skole Arrangør: LHL Hamar

Kurs LHL-medlemmer

Dreiing

tirsdag 06. november kl. 08:00 - 10:30

Åpent for medlemmer som ønsker å drive med tredreiing

Sted: aktivitetssenteret

Kurs LHL-medlemmer

Trearbeid

tirsdag 06. november kl. 09:00 - 13:00

Forskjellig trearbeid

Sted: aktivitetssenteret

Trening LHL-medlemmer

Hjerte/lungetrim

tirsdag 06. november kl. 17:00 - 18:30

Trening etter eget behov i sal muligheter for bandy mm

Sted: Ridabu skole

Trening LHL-medlemmer

Hjerte/lunge-trim

onsdag 07. november kl. 17:00 - 19:00

Trening og salaktivitet

Sted: Greveløkka skole Arrangør: LHL Hamar

Kurs LHL-medlemmer

Trearbeid

torsdag 08. november kl. 09:00 - 13:00

Forskjellig trearbeid

Sted: Aktivitetssenteret

Trening LHL-medlemmer

Hjerte/lunge-trim

torsdag 08. november kl. 17:00 - 18:30

Trening og salaktivitet

Sted: Ridabu skole

Kurs LHL-medlemmer

Treskjæring

fredag 09. november kl. 09:00 - 12:00

Finere treskjæring

Sted: Aktivitetssenteret

uke 46

Trening LHL-medlemmer

Hjerte/lungetrim

mandag 12. november kl. 17:00 - 19:00

Trening etter eget behov i sal muligheter for bandy mm

Sted: Greveløkka skole Arrangør: LHL Hamar

Kurs LHL-medlemmer

Dreiing

tirsdag 13. november kl. 08:00 - 10:30

Åpent for medlemmer som ønsker å drive med tredreiing

Sted: aktivitetssenteret

Kurs LHL-medlemmer

Trearbeid

tirsdag 13. november kl. 09:00 - 13:00

Forskjellig trearbeid

Sted: aktivitetssenteret

Trening LHL-medlemmer

Hjerte/lungetrim

tirsdag 13. november kl. 17:00 - 18:30

Trening etter eget behov i sal muligheter for bandy mm

Sted: Ridabu skole

Trening LHL-medlemmer

Hjerte/lunge-trim

onsdag 14. november kl. 17:00 - 19:00

Trening og salaktivitet

Sted: Greveløkka skole Arrangør: LHL Hamar

Kurs LHL-medlemmer

Trearbeid

torsdag 15. november kl. 09:00 - 13:00

Forskjellig trearbeid

Sted: Aktivitetssenteret

Trening LHL-medlemmer

Hjerte/lunge-trim

torsdag 15. november kl. 17:00 - 18:30

Trening og salaktivitet

Sted: Ridabu skole

Kurs LHL-medlemmer

Treskjæring

fredag 16. november kl. 09:00 - 12:00

Finere treskjæring

Sted: Aktivitetssenteret

uke 47

Trening LHL-medlemmer

Hjerte/lungetrim

mandag 19. november kl. 17:00 - 19:00

Trening etter eget behov i sal muligheter for bandy mm

Sted: Greveløkka skole Arrangør: LHL Hamar

Kurs LHL-medlemmer

Dreiing

tirsdag 20. november kl. 08:00 - 10:30

Åpent for medlemmer som ønsker å drive med tredreiing

Sted: aktivitetssenteret

Kurs LHL-medlemmer

Trearbeid

tirsdag 20. november kl. 09:00 - 13:00

Forskjellig trearbeid

Sted: aktivitetssenteret

Trening LHL-medlemmer

Hjerte/lungetrim

tirsdag 20. november kl. 17:00 - 18:30

Trening etter eget behov i sal muligheter for bandy mm

Sted: Ridabu skole

Trening LHL-medlemmer

Hjerte/lunge-trim

onsdag 21. november kl. 17:00 - 19:00

Trening og salaktivitet

Sted: Greveløkka skole Arrangør: LHL Hamar

Kurs LHL-medlemmer

Trearbeid

torsdag 22. november kl. 09:00 - 13:00

Forskjellig trearbeid

Sted: Aktivitetssenteret

Trening LHL-medlemmer

Hjerte/lunge-trim

torsdag 22. november kl. 17:00 - 18:30

Trening og salaktivitet

Sted: Ridabu skole

Kurs LHL-medlemmer

Treskjæring

fredag 23. november kl. 09:00 - 12:00

Finere treskjæring

Sted: Aktivitetssenteret

uke 48

Tur Alle

Busstur

mandag 26. november kl. 09:00 - 17:00

Høstens tradisjonelle tur går til Charlottenberg 26. nov Den går fra Vikingeskipet klokka 09 via Stange til Milepelen i Nord Odal hvor vi trakteres...

Sted: Vikingeskipet

Trening LHL-medlemmer

Hjerte/lungetrim

mandag 26. november kl. 17:00 - 19:00

Trening etter eget behov i sal muligheter for bandy mm

Sted: Greveløkka skole Arrangør: LHL Hamar

Kurs LHL-medlemmer

Dreiing

tirsdag 27. november kl. 08:00 - 10:30

Åpent for medlemmer som ønsker å drive med tredreiing

Sted: aktivitetssenteret

Trening LHL-medlemmer

Hjerte/lungetrim

tirsdag 27. november kl. 17:00 - 18:30

Trening etter eget behov i sal muligheter for bandy mm

Sted: Ridabu skole

Som ett av LHLs mange lokallag, ønsker vi å gi et godt og variert tilbud til hjerte- og lungesyke, slagrammede, personer med astma og allergi og alle pårørende.

Lokallaget drives av frivillige, og vi vil gjerne ha flere med oss. Våre aktiviteter er åpne for alle - uavhengig av helsesituasjon og medlemskap i LHL. Du kan lese mer om noen av aktivitetene i vår aktivitetskalender.

Ta gjerne kontakt om du har spørsmål eller vil vite mer om oss. 

Bli medlem - du også.