Hopp direkte til innhold
  • Sted: Gardermoklinikken
  • Fra: lørdag 09.06.2018, kl. 09.00
  • Til: lørdag 09.06.2018, kl. 15.00

Gardermoklinikken  er en realitet! Vi satser på tur med aktiviteter rundt det nye sykehuset.

Vi håper på god oppslutning og godt vær!

Vi må ha påmelding i god tid, ring, eller skriv dere på lister på trimmen og LHL-senteret og lagsmøte. Telefonnr 41 40 23 82. Lister legges ut! Eksakt tid er ikke fastsatt.