LHL

Hopp til innhold


LHL Sør-Odal

Vi er et av LHLs mange lokallag, og vi ønsker å gi et godt og variert tilbud til hjerte- og lungesyke og deres pårørende. Alle som støtter LHL kan bli medlem, og lokallagets aktiviteter er åpne for alle interesserte - uavhengig av helsesituasjon og medlemskap i LHL.

Lokallaget drives av frivillige, og vi vil gjerne ha flere med oss. Noen av aktivitetene våre kan du lese mer om i aktivitetskalenderen. Ta gjerne kontakt om du har spørsmål eller vil vite mer om hva vi driver med.

LHL Sør-Odal - 10011410

Adresse: LHL Sør-Odal
Bjerkesmoen 131
2266 ARNEBERG
Tlf: Mobil: 48137723
Epost: Bankkonto: 18702428021

Kontaktpersoner:

Navn Verv Epost Telefon Mobil
Kari Opseth Leder i lokallag, Studieleder lokallag Kari-opset@online.no 62952873 48137723
Knut A Lilleseth Instruktør trim og turgrupper knut@lilleseth.no 62961081 93041415
Reidun Skjæret Instruktør trim og turgrupper 62961958 91352671
Eli Heiberg Sekretær 62961780 99357101
Jorun Tovseth Brukerrep. kommunalt råd jtovseth@online.no 62961140 41653626
Olaug Myrli Styremedlem lokallag 62961578 90703416
Harald Tørbakken Styremedlem lokallag htorbakk@bbnett.no 62961451 91615975
Ivar Tovseth Styremedlem lokallag itovset@online.no 62961140 93023546
Torill Randi Breiby Nestleder lokallag torillbreiby@hotmail.com 93413443 93413443

Våre aktiviteter