Hopp direkte til innhold

LHL Tynset

Som ett av LHLs mange lokallag, ønsker vi å gi et godt og variert tilbud til hjerte- og lungesyke, slagrammede, personer med astma og allergi og alle pårørende.

Lokallaget drives av frivillige, og vi vil gjerne ha flere med oss. Våre aktiviteter er åpne for alle - uavhengig av helsesituasjon og medlemskap i LHL. Du kan lese mer om noen av aktivitetene i vår aktivitetskalender.

Ta gjerne kontakt om du har spørsmål eller vil vite mer om oss. 

Bli medlem - du også.

LHL Tynset

Adresse: LHL Tynset
Pb 181
2501 TYNSET
Tlf: Mobil: 90680208
E-post: Bankkonto: 18221174956
Kontaktpersoner:
Navn Verv E-post Telefon Mobil
Jo Esten Trøan Leder i lokallag jo.esten@roros.net 62496045 90680208
Bjørn Ivar Harsjøen 1 Varamedlem bjorni59@gmail.com 97663828
Berit Simensen 2. Varamedlem Kaisim1@hotmail.com 62481332 48136802
Dag Grue Kasserer dgru@online.no 62480549 90887151
Arne Eggen Leder i valgkomite lokallag aeggen@fjellnett.no 62486154 95733688
Kirsten Sundmoen Likemannsansv. lokallag 62480618 97642737
Kari Grete Sveen Nestleder lokallag 62496236 47846532
Knut Røe Sekretær, IT-kontakt/medlemsregister knut.roe@fjellnett.no 62486019 91702835
Solveig Brydalseggen Styremedlem lokallag sbrydals@bbnett.no 91702876
Else Magni Horten Styremedlem sentralstyret else.magni@fjellnett.no 62486142 99276748

Våre aktiviteter