Hopp direkte til innhold

Temamøte Brukermedvirkning

  • Sted: Frivilligsentralen
    2500 TYNSET
  • Fra: torsdag 19.09.2019, kl. 19.00
  • Til: torsdag 19.09.2019, kl. 21.30

Tema:     Brukermedvirkning i Råd og utvalg 

Innleder: Karl Morten Skaar Nilsen

Temaet er aktuelt da det skal velges medlemmer til kommunenes råd for personer med nedsatt funksjonsevne 

Åresalg og kaffe med noe attåt. Husk gevinst!

Vel møtt!