Hopp direkte til innhold
  • Sted: Frivilligsentralen
    2500 TYNSET
  • Fra: torsdag 19.09.2019, kl. 19.00
  • Til: torsdag 19.09.2019, kl. 21.30

Tema ikke klarlagt, men et tema som er aktuelt, er Brukermedvirkning.

Det er valg på nye medlemmer i rådet for likestilling av funkjonshemmede, og i den forbindelse er det greit med informasjon.