Hopp direkte til innhold

Temamøte om HJERNESLAG

  • Sted: Frivilligsentralen
    2500 TYNSET
  • Fra: onsdag 29.05.2019, kl. 19.00
  • Til: onsdag 29.05.2019, kl. 21.30

ÅPENT MØTE OM HJERNESLAG

Generalsektetær LHL Hjerneslag, Tommy Skar innleder og orienterer om LHLs arbeid i forbindelse med hjerneslag.
Det blitr anledning til å stille spørsmål og hvordal vi kan tilby hjerneslgrammede tilbud i regionen.

Kaffe og åresalg