Hopp direkte til innhold

LHL Hordaland

Lokallagene i LHL har ulike tilbud til medlemmene; treningsaktiviteter, likemannstiltak for de som trenger noen å snakke med, kurs, informasjon- og temamøter samt turer og sosiale tilstelninger. Det er også vanlig at lagene jobber politisk for å påvirke prioriteringene i kommunene og fylket.

Alt arbeid i lokallagene er basert på frivillig innsats og alle er velkommen til å delta eller å engasjere seg som frivillig.

Fylkesutvalget i Hordaland skal bistå lokallagene i deres arbeid gjennom å bygge nettverk mellom tillitsvalgte. Fylkesutvalget arrangerer lagsamlinger, og tilrettelegge for styrking og deling av kompetanse innenfor likemannsområdet, studieområdet, brukermedvirkning og LHLs kampanjer.

Bilde av fylkesutvalget i LHL HordalandFylkesutvalget i LHL Hordaland. Fra venstre likemannskoordinator Sidsel Kvassheim, fylkesutvalgsleder Harald Geir Haga, styremedlem Jan Elvøy, styremedlem Astrid Aarhus Rolland og fylkesstudieleder Leif Thuland.

LHL Hordaland - 10012200

Adresse: LHL Hordaland
0000 UTLAND
Tlf: 90184932 Mobil:
E-post: Bankkonto:
Kontaktpersoner:
Navn Verv E-post Telefon Mobil
Harald Geir Haga Fylkesutvalgsleder, Landsstyrerepresentant ha-ge-ha@frisurf.no 56300736 90184932
Asbjørn Monsen 2. Varamedlem asmons@online.no 55191023 92408206
Berit Kvalvik 3. Varamedlem b-olk@online.no 56373273 45619481
Leif D Thuland Fylkesstudieleder leif.thuland@live.no 53471873 91730082
Merethe Landaas IT-kontakt/medlemsregister merethe.landaas@gmail.com 48882316
Linn-Merethe Austevoll IT-kontakt/medlemsregister lmaustevoll@gmail.com 91183116
Aasta Kalvik Haukås Landsstyrerepresentant aastahaukaas@gmail.com 95114519
Jakob Hernar Leder valgkomite fylke j-l-hern@online.no 56178688 90100529
Sidsel Kvassheim Likemannskoordinator fylkesutvalg sid-kvas@online.no 93630295 93630295
Jan Elvøy Styremedlem fylkesutvalg jan.elvoy@gmail.com 55184810 95086783
Astrid Aarhus Rolland Styremedlem fylkesutvalg astroll45@gmail.com 95932645
Hildegunn Sortland Våge Vara landsstyret hildegunn.sortland.vage@haugnett.no 53226019 90630857
Magnar Sandvold Varamedlem, Vara landsstyret magsand3@online.no 90403046 90403046