Hopp direkte til innhold

LHL Hordaland

Lokallagene i LHL har ulike tilbud til medlemmene; treningsaktiviteter, likemannstiltak for de som trenger noen å snakke med, kurs, informasjon- og temamøter samt turer og sosiale tilstelninger. Det er også vanlig at lagene jobber politisk for å påvirke prioriteringene i kommunene og fylket.

Alt arbeid i lokallagene er basert på frivillig innsats og alle er velkommen til å delta eller å engasjere seg som frivillig.

Fylkesutvalget i Hordaland skal bistå lokallagene i deres arbeid gjennom å bygge nettverk mellom tillitsvalgte. Fylkesutvalget arrangerer lagsamlinger, og tilrettelegge for styrking og deling av kompetanse innenfor likemannsområdet, studieområdet, brukermedvirkning og LHLs kampanjer.

Fylkesutvalget i LHL HordalandFylkesutvalget i LHL Hordaland. Fra venstre Leif D Thuland, Berit Kvalvik, Sidsel Kvassheim, Aasta Kalvik Haukås, Jan Elvøy og Asbjørn Monsen

LHL Hordaland

Adresse: LHL Hordaland
Kistebakkene 40
5137 MJØLKERÅEN
Tlf: 95086783 Mobil: 95086783
E-post: Bankkonto:
Kontaktpersoner:
Navn Verv E-post Telefon Mobil
Jan Elvøy Fylkesutvalgsleder, Landsstyrerepresentant jan.elvoy@gmail.com 55184810 95086783
Asbjørn Monsen 2. Varamedlem asmons@online.no 55191023 92408206
Berit Kvalvik 3. Varamedlem b-olk@online.no 56373273 45619481
Jonny Saltnes Fylkesstudieleder jonny.saltnes@gmail.com 56309288 90083156
Leif D Thuland Fylkesstudieleder leif.thuland@live.no 53471873 91730082
Jakob Hernar Leder valgkomite fylke j-l-hern@online.no 56178688 90100529
Sidsel Kvassheim Likemannskoordinator fylkesutvalg sidselkvassheim@icloud.com 93630295 93630295
Astrid Aarhus Rolland Styremedlem fylkesutvalg astroll45@gmail.com 95932645
Aasta Kalvik Haukås Styremedlem fylkesutvalg, Landsstyrerepresentant aastahaukaas@gmail.com 95114519
Hildegunn Sortland Våge Vara landsstyret hildegunn.sortland.vage@haugnett.no 53226019 90630857
Steinar Kroka Vara landsstyret, 1 Varamedlem steinar.kroka@knett.no 53486551 95768180