Hopp direkte til innhold

LHL Bergen

LHL Bergen har per 01.01.2018 2 196 medlemmer.

Som et av LHLs mange lokallag, ønsker vi å gi et godt og variert tilbud til hjerte- og lungesyke, slagrammede, personer med astma og allergi og alle pårørende. Laget er for interesserte i alle aldre.

Laget har kontor og møtelokaler i Vestre strømkaien 7/9, 3. etg. Kontoret er betjent mandag og onsdag kl. 10.00 - 13.00 og torsdag kl. 10.00 - 14.00. Kan vi hjelpe deg med noe, er du hjertelig velkommen til et besøk eller en prat over telefonen.

Vi har regelmessig åpne medlemsmøter med foredrag, sosialt samvær og enkel servering. Ta gjerne med venner eller andre du tror kan ha nytte av det på møtene våre. Vi har også julebord.

Av andre aktiviteter har vi tilbud om trimgrupper over hele byen, samt turgrupper både på dagtid og ettermiddag. Vi har også en gruppe som spiller boccia.

Av likemannsaktiviteter har vi likemannstelefon mandag – fredag kl. 12.00 - 22.00 (se aktivitetskalenderen for nærmere informasjon) og likemannstilbud for hjerte og lunge på Haukeland universitetssjukehus og på Haraldsplass Diakonale Sykehus onsdager kl. 17.00 - 19.00.

Gjennom året arrangerer vi også turer: byvandring, dagsturer, turer med overnatting, sydenturer og cruise.

Alle våre aktiviteter blir annonsert på vår side på Facebook: LHL Bergen. I tillegg vil aktivitetene annonseres i vårt medlemsblad og i vår aktivitetskalender – se nedenfor.

Alt arbeid i LHL Bergen er basert på frivillig innsats og vi vil gjerne ha flere nye medlemmer med oss, både yngre og eldre. Alle er velkommen til å delta eller å engasjere seg som frivillig. Ta gjerne kontakt om du har spørsmål, forslag til nye aktiviteter eller vil vite mer om hva vi driver med.

Våre viktigste inntektskilder er medlemskontingenten, grasrotandelen, høstlotteri, basar og tilskudd fra Bergen kommune. Testamentariske gaver er også en av våre inntektskilder.

LHL Bergen samarbeider med nettverket LHL Hjerneslag Ung Hordaland. Du finner mer informasjon om nettverket på deres side på Facebook: LHL Hjerneslag Ung Hordaland.

Bli medlem - du også.

LHL Bergen - 10012201

Adresse: LHL Bergen
Vestre Strømkaien 7/9, 3 etg
5008 BERGEN
Tlf: 55596827 Mobil: 932 26 249
Epost: Bankkonto: 95211240610

Kontaktpersoner:

Navn Verv Epost Telefon Mobil
Jan Elvøy Leder i valgkomite lokallag jan.elvoy@gmail.com 55184810 95086783
John Tore Simonsen Kasserer, Nestleder lokallag johntoresimonen@yahoo.no 55122706 95261510
Ingrid Almklov 2. Varamedlem ialmklov@online.no 55915340 97061320
Hans Louis Zweidorff Instruktør trim og turgrupper hans.zweidorff@gmail.com 55169619 98416350
Johnny Donnè Instruktør trim og turgrupper johnny@ferryland.no 55126699 95401865
Reidun Nordgulen Studieleder lokallag, Styremedlem lokallag reidun.nordgulen@yahoo.no 55183712 95086785
Cato Henrik Refsland Likemannsansv. lokallag, Styremedlem lokallag cato.refsland@outlook.com 91578934
Geir Torkildsen Instruktør trim og turgrupper, Styremedlem lokallag gtorkild@hotmail.com 55910846 91353212
Svein Nord Kristiansen Brukerrep. kommunalt råd s-krist4@online.no 55181463 93211353
Jan Ingvar Bakke Leder i lokallag, Mediekontakt, Styremedlem sentralstyret ji.bakke@online.no 55130813 93226249
Ellinor Hovland Instruktør trim og turgrupper hovland.ellinor@gmail.com 55330261 99249418
Merethe Landaas IT-kontakt/medlemsregister, Sekretær, Styremedlem lokallag merethe.landaas@gmail.com 48882316
Linn-Merethe Austevoll Varamedlem lmaustevoll@gmail.com 91183116

Våre aktiviteter

uke 40

Møte Alle

Likemannstelefon

mandag 01. oktober kl. 12:00 - 22:00

Likemannstelefon for hjerte- og lungesyke og deres pårørende. Likemannstjenesten i LHL Bergen har åpnet telefon for hjerte- og lungesyke og deres p...

Sted: Arrangør: LHL Bergen

Trening LHL-medlemmer

Hjertetrim

mandag 01. oktober kl. 16:30 - 18:00

Trimparti for hjertesyke - nivå 3

Sted: LHL-klinikkene Arrangør: LHL Bergen

Trening LHL-medlemmer

Hjertetrim

mandag 01. oktober kl. 17:15 - 18:15

Trimparti for hjertesyke.

Sted: Haraldsplass Diakonale sykehus Arrangør: LHL Bergen

Trening LHL-medlemmer

Hjertetrim

mandag 01. oktober kl. 18:15 - 19:45

Trimparti for hjertesyke.

Sted: LHL-klinikkene Arrangør: LHL Bergen

Møte Alle

Likemannstelefon

tirsdag 02. oktober kl. 12:00 - 22:00

Likemannstelefon for hjerte- og lungesyke og deres pårørende. Likemannstjenesten i LHL Bergen har åpnet telefon for hjerte- og lungesyke og deres p...

Sted: Arrangør: LHL Bergen

Trening LHL-medlemmer

Lungetrim

tirsdag 02. oktober kl. 17:00 - 18:00

Trimparti for lungesyke - nivå 2.

Sted: Storetveit skole Arrangør: LHL Bergen

Trening LHL-medlemmer

Hjertetrim

tirsdag 02. oktober kl. 18:30 - 20:00

Trimparti for hjertesyke. 

Sted: Storetveit skole Arrangør: LHL Bergen

Møte Alle

Likemannstelefon

onsdag 03. oktober kl. 12:00 - 22:00

Likemannstelefon for hjerte- og lungesyke og deres pårørende. Likemannstjenesten i LHL Bergen har åpen telefon for hjerte- og lungesyke og deres på...

Sted: Arrangør: LHL Bergen

Trening LHL-medlemmer

Hjertetrim

onsdag 03. oktober kl. 17:00 - 18:00

Trimparti for hjertesyke. 

Sted: Løvås skole Arrangør: LHL Bergen

Trening LHL-medlemmer

Hjertetrim

onsdag 03. oktober kl. 18:00 - 19:00

Trimparti for hjertesyke.

Sted: Løvås skole Arrangør: LHL Bergen

Trening LHL-medlemmer

Hjertetrim

onsdag 03. oktober kl. 18:00 - 19:00

Trimparti for hjertesyke.

Sted: Haraldsplass Diakonale sykehus Arrangør: LHL Bergen

Trening LHL-medlemmer

Lungetrim

torsdag 04. oktober kl. 11:00 - 12:00

Trimparti for lungesyke - trinn 1 - sittende. 

Sted: FI-senteret / LHLs lokaler Arrangør: LHL Bergen

Møte Alle

Likemannstelefon

torsdag 04. oktober kl. 12:00 - 22:00

Likemannstelefon for hjerte- og lungesyke og deres pårørende. Likemannstjenesten i LHL Bergen har åpen telefon for hjerte- og lungesyke og deres på...

Sted: Arrangør: LHL Bergen

Trening LHL-medlemmer

Hjertetrim

torsdag 04. oktober kl. 17:00 - 18:00

Trimparti for hjertesyke.

Sted: Haukelandshallen Arrangør: LHL Bergen

Trening LHL-medlemmer

Hjertetrim

torsdag 04. oktober kl. 18:30 - 20:00

Trimparti for hjertesyke.

Sted: Rolland skole Arrangør: LHL Bergen

Trening LHL-medlemmer

Hjertetrim

fredag 05. oktober kl. 10:00 - 11:00

Trimparti for hjertesyke.

Sted: Danckert Krohn Arrangør: LHL Bergen

Møte Alle

Likemannstelefon

fredag 05. oktober kl. 12:00 - 22:00

Likemannstelefon for hjerte- og lungesyke og deres pårørende. Likemannstjenesten i LHL Bergen har åpen telefon for hjerte- og lungesyke og deres på...

Sted: Arrangør: LHL Bergen

uke 41

Møte Alle

Likemannstelefon

mandag 08. oktober kl. 12:00 - 22:00

Likemannstelefon for hjerte- og lungesyke og deres pårørende. Likemannstjenesten i LHL Bergen har åpnet telefon for hjerte- og lungesyke og deres p...

Sted: Arrangør: LHL Bergen

Trening LHL-medlemmer

Hjertetrim

mandag 08. oktober kl. 16:30 - 18:00

Trimparti for hjertesyke - nivå 3

Sted: LHL-klinikkene Arrangør: LHL Bergen

Trening LHL-medlemmer

Hjertetrim

mandag 08. oktober kl. 17:15 - 18:15

Trimparti for hjertesyke.

Sted: Haraldsplass Diakonale sykehus Arrangør: LHL Bergen

Trening LHL-medlemmer

Hjertetrim

mandag 08. oktober kl. 18:15 - 19:45

Trimparti for hjertesyke.

Sted: LHL-klinikkene Arrangør: LHL Bergen

Møte Alle

Likemannstelefon

tirsdag 09. oktober kl. 12:00 - 22:00

Likemannstelefon for hjerte- og lungesyke og deres pårørende. Likemannstjenesten i LHL Bergen har åpnet telefon for hjerte- og lungesyke og deres p...

Sted: Arrangør: LHL Bergen

Trening LHL-medlemmer

Lungetrim

tirsdag 09. oktober kl. 17:00 - 18:00

Trimparti for lungesyke - nivå 2.

Sted: Storetveit skole Arrangør: LHL Bergen

Trening LHL-medlemmer

Hjertetrim

tirsdag 09. oktober kl. 18:30 - 20:00

Trimparti for hjertesyke. 

Sted: Storetveit skole Arrangør: LHL Bergen

Møte Alle

Likemannstelefon

onsdag 10. oktober kl. 12:00 - 22:00

Likemannstelefon for hjerte- og lungesyke og deres pårørende. Likemannstjenesten i LHL Bergen har åpen telefon for hjerte- og lungesyke og deres på...

Sted: Arrangør: LHL Bergen

Trening LHL-medlemmer

Hjertetrim

onsdag 10. oktober kl. 17:00 - 18:00

Trimparti for hjertesyke. 

Sted: Løvås skole Arrangør: LHL Bergen

Trening LHL-medlemmer

Hjertetrim

onsdag 10. oktober kl. 18:00 - 19:00

Trimparti for hjertesyke.

Sted: Løvås skole Arrangør: LHL Bergen

Trening LHL-medlemmer

Hjertetrim

onsdag 10. oktober kl. 18:00 - 19:00

Trimparti for hjertesyke.

Sted: Haraldsplass Diakonale sykehus Arrangør: LHL Bergen

Trening LHL-medlemmer

Lungetrim

torsdag 11. oktober kl. 11:00 - 12:00

Trimparti for lungesyke - trinn 1 - sittende. 

Sted: FI-senteret / LHLs lokaler Arrangør: LHL Bergen

Møte Alle

Likemannstelefon

torsdag 11. oktober kl. 12:00 - 22:00

Likemannstelefon for hjerte- og lungesyke og deres pårørende. Likemannstjenesten i LHL Bergen har åpen telefon for hjerte- og lungesyke og deres på...

Sted: Arrangør: LHL Bergen

Trening LHL-medlemmer

Hjertetrim

torsdag 11. oktober kl. 17:00 - 18:00

Trimparti for hjertesyke.

Sted: Haukelandshallen Arrangør: LHL Bergen

Trening LHL-medlemmer

Hjertetrim

torsdag 11. oktober kl. 18:30 - 20:00

Trimparti for hjertesyke.

Sted: Rolland skole Arrangør: LHL Bergen

Trening LHL-medlemmer

Hjertetrim

fredag 12. oktober kl. 10:00 - 11:00

Trimparti for hjertesyke.

Sted: Danckert Krohn Arrangør: LHL Bergen

Møte Alle

Likemannstelefon

fredag 12. oktober kl. 12:00 - 22:00

Likemannstelefon for hjerte- og lungesyke og deres pårørende. Likemannstjenesten i LHL Bergen har åpen telefon for hjerte- og lungesyke og deres på...

Sted: Arrangør: LHL Bergen

uke 42

Møte Alle

Likemannstelefon

mandag 15. oktober kl. 12:00 - 22:00

Likemannstelefon for hjerte- og lungesyke og deres pårørende. Likemannstjenesten i LHL Bergen har åpnet telefon for hjerte- og lungesyke og deres p...

Sted: Arrangør: LHL Bergen

Trening LHL-medlemmer

Hjertetrim

mandag 15. oktober kl. 16:30 - 18:00

Trimparti for hjertesyke - nivå 3

Sted: LHL-klinikkene Arrangør: LHL Bergen

Trening LHL-medlemmer

Hjertetrim

mandag 15. oktober kl. 17:15 - 18:15

Trimparti for hjertesyke.

Sted: Haraldsplass Diakonale sykehus Arrangør: LHL Bergen

Trening LHL-medlemmer

Hjertetrim

mandag 15. oktober kl. 18:15 - 19:45

Trimparti for hjertesyke.

Sted: LHL-klinikkene Arrangør: LHL Bergen

Møte Alle

Likemannstelefon

tirsdag 16. oktober kl. 12:00 - 22:00

Likemannstelefon for hjerte- og lungesyke og deres pårørende. Likemannstjenesten i LHL Bergen har åpnet telefon for hjerte- og lungesyke og deres p...

Sted: Arrangør: LHL Bergen

Trening LHL-medlemmer

Lungetrim

tirsdag 16. oktober kl. 17:00 - 18:00

Trimparti for lungesyke - nivå 2.

Sted: Storetveit skole Arrangør: LHL Bergen

Møte Alle

Temamøte - "Kjenn pulsen"

tirsdag 16. oktober kl. 18:00 - 20:00

Hjerteflimmer (atrieflimmer) er et vanlig hjerteproblem. I Norge er ca 100.000 diagnostisert med flimmer, og det anslås at så mange som 40-50.000 e...

Sted: LHLs lokaler Arrangør: LHL Bergen

Trening LHL-medlemmer

Hjertetrim

tirsdag 16. oktober kl. 18:30 - 20:00

Trimparti for hjertesyke. 

Sted: Storetveit skole Arrangør: LHL Bergen

Møte Alle

Likemannstelefon

onsdag 17. oktober kl. 12:00 - 22:00

Likemannstelefon for hjerte- og lungesyke og deres pårørende. Likemannstjenesten i LHL Bergen har åpen telefon for hjerte- og lungesyke og deres på...

Sted: Arrangør: LHL Bergen

Trening LHL-medlemmer

Hjertetrim

onsdag 17. oktober kl. 17:00 - 18:00

Trimparti for hjertesyke. 

Sted: Løvås skole Arrangør: LHL Bergen

Trening LHL-medlemmer

Hjertetrim

onsdag 17. oktober kl. 18:00 - 19:00

Trimparti for hjertesyke.

Sted: Løvås skole Arrangør: LHL Bergen

Trening LHL-medlemmer

Hjertetrim

onsdag 17. oktober kl. 18:00 - 19:00

Trimparti for hjertesyke.

Sted: Haraldsplass Diakonale sykehus Arrangør: LHL Bergen

Trening LHL-medlemmer

Lungetrim

torsdag 18. oktober kl. 11:00 - 12:00

Trimparti for lungesyke - trinn 1 - sittende. 

Sted: FI-senteret / LHLs lokaler Arrangør: LHL Bergen

Møte Alle

Likemannstelefon

torsdag 18. oktober kl. 12:00 - 22:00

Likemannstelefon for hjerte- og lungesyke og deres pårørende. Likemannstjenesten i LHL Bergen har åpen telefon for hjerte- og lungesyke og deres på...

Sted: Arrangør: LHL Bergen

Trening LHL-medlemmer

Hjertetrim

torsdag 18. oktober kl. 17:00 - 18:00

Trimparti for hjertesyke.

Sted: Haukelandshallen Arrangør: LHL Bergen

Trening LHL-medlemmer

Hjertetrim

torsdag 18. oktober kl. 18:30 - 20:00

Trimparti for hjertesyke.

Sted: Rolland skole Arrangør: LHL Bergen

Trening LHL-medlemmer

Hjertetrim

fredag 19. oktober kl. 10:00 - 11:00

Trimparti for hjertesyke.

Sted: Danckert Krohn Arrangør: LHL Bergen

Møte Alle

Likemannstelefon

fredag 19. oktober kl. 12:00 - 22:00

Likemannstelefon for hjerte- og lungesyke og deres pårørende. Likemannstjenesten i LHL Bergen har åpen telefon for hjerte- og lungesyke og deres på...

Sted: Arrangør: LHL Bergen

uke 43

Møte Alle

Likemannstelefon

mandag 22. oktober kl. 12:00 - 22:00

Likemannstelefon for hjerte- og lungesyke og deres pårørende. Likemannstjenesten i LHL Bergen har åpnet telefon for hjerte- og lungesyke og deres p...

Sted: Arrangør: LHL Bergen

Trening LHL-medlemmer

Hjertetrim

mandag 22. oktober kl. 16:30 - 18:00

Trimparti for hjertesyke - nivå 3

Sted: LHL-klinikkene Arrangør: LHL Bergen

Trening LHL-medlemmer

Hjertetrim

mandag 22. oktober kl. 17:15 - 18:15

Trimparti for hjertesyke.

Sted: Haraldsplass Diakonale sykehus Arrangør: LHL Bergen

Trening LHL-medlemmer

Hjertetrim

mandag 22. oktober kl. 18:15 - 19:45

Trimparti for hjertesyke.

Sted: LHL-klinikkene Arrangør: LHL Bergen

Tur Alle

Tirsdagstur

tirsdag 23. oktober kl. 10:00 - 00:00

Tur Fløyen - Fjellhytten. Oppmøte Fløibanen nedre stasjon kl. 10.00 OBS - Du har selv ansvar for at helse og kondisjon gjør deg skikket til turen....

Sted: Fløibanen nedre stasjon Arrangør: LHL Bergen

Møte Alle

Likemannstelefon

tirsdag 23. oktober kl. 12:00 - 22:00

Likemannstelefon for hjerte- og lungesyke og deres pårørende. Likemannstjenesten i LHL Bergen har åpnet telefon for hjerte- og lungesyke og deres p...

Sted: Arrangør: LHL Bergen

Trening LHL-medlemmer

Lungetrim

tirsdag 23. oktober kl. 17:00 - 18:00

Trimparti for lungesyke - nivå 2.

Sted: Storetveit skole Arrangør: LHL Bergen

Trening LHL-medlemmer

Hjertetrim

tirsdag 23. oktober kl. 18:30 - 20:00

Trimparti for hjertesyke. 

Sted: Storetveit skole Arrangør: LHL Bergen

Møte Alle

Likemannstelefon

onsdag 24. oktober kl. 12:00 - 22:00

Likemannstelefon for hjerte- og lungesyke og deres pårørende. Likemannstjenesten i LHL Bergen har åpen telefon for hjerte- og lungesyke og deres på...

Sted: Arrangør: LHL Bergen

Trening LHL-medlemmer

Hjertetrim

onsdag 24. oktober kl. 17:00 - 18:00

Trimparti for hjertesyke. 

Sted: Løvås skole Arrangør: LHL Bergen

Trening LHL-medlemmer

Hjertetrim

onsdag 24. oktober kl. 18:00 - 19:00

Trimparti for hjertesyke.

Sted: Løvås skole Arrangør: LHL Bergen

Trening LHL-medlemmer

Hjertetrim

onsdag 24. oktober kl. 18:00 - 19:00

Trimparti for hjertesyke.

Sted: Haraldsplass Diakonale sykehus Arrangør: LHL Bergen

Trening LHL-medlemmer

Lungetrim

torsdag 25. oktober kl. 11:00 - 12:00

Trimparti for lungesyke - trinn 1 - sittende. 

Sted: FI-senteret / LHLs lokaler Arrangør: LHL Bergen

Møte Alle

Likemannstelefon

torsdag 25. oktober kl. 12:00 - 22:00

Likemannstelefon for hjerte- og lungesyke og deres pårørende. Likemannstjenesten i LHL Bergen har åpen telefon for hjerte- og lungesyke og deres på...

Sted: Arrangør: LHL Bergen

Trening LHL-medlemmer

Hjertetrim

torsdag 25. oktober kl. 17:00 - 18:00

Trimparti for hjertesyke.

Sted: Haukelandshallen Arrangør: LHL Bergen

Trening LHL-medlemmer

Hjertetrim

torsdag 25. oktober kl. 18:30 - 20:00

Trimparti for hjertesyke.

Sted: Rolland skole Arrangør: LHL Bergen

Trening LHL-medlemmer

Hjertetrim

fredag 26. oktober kl. 10:00 - 11:00

Trimparti for hjertesyke.

Sted: Danckert Krohn Arrangør: LHL Bergen

Møte Alle

Likemannstelefon

fredag 26. oktober kl. 12:00 - 22:00

Likemannstelefon for hjerte- og lungesyke og deres pårørende. Likemannstjenesten i LHL Bergen har åpen telefon for hjerte- og lungesyke og deres på...

Sted: Arrangør: LHL Bergen

uke 44

Møte Alle

Likemannstelefon

mandag 29. oktober kl. 12:00 - 22:00

Likemannstelefon for hjerte- og lungesyke og deres pårørende. Likemannstjenesten i LHL Bergen har åpnet telefon for hjerte- og lungesyke og deres p...

Sted: Arrangør: LHL Bergen

Trening LHL-medlemmer

Hjertetrim

mandag 29. oktober kl. 16:30 - 18:00

Trimparti for hjertesyke - nivå 3

Sted: LHL-klinikkene Arrangør: LHL Bergen

Trening LHL-medlemmer

Hjertetrim

mandag 29. oktober kl. 17:15 - 18:15

Trimparti for hjertesyke.

Sted: Haraldsplass Diakonale sykehus Arrangør: LHL Bergen

Trening LHL-medlemmer

Hjertetrim

mandag 29. oktober kl. 18:15 - 19:45

Trimparti for hjertesyke.

Sted: LHL-klinikkene Arrangør: LHL Bergen

Møte Alle

Likemannstelefon

tirsdag 30. oktober kl. 12:00 - 22:00

Likemannstelefon for hjerte- og lungesyke og deres pårørende. Likemannstjenesten i LHL Bergen har åpnet telefon for hjerte- og lungesyke og deres p...

Sted: Arrangør: LHL Bergen

Trening LHL-medlemmer

Lungetrim

tirsdag 30. oktober kl. 17:00 - 18:00

Trimparti for lungesyke - nivå 2.

Sted: Storetveit skole Arrangør: LHL Bergen

Trening LHL-medlemmer

Hjertetrim

tirsdag 30. oktober kl. 18:30 - 20:00

Trimparti for hjertesyke. 

Sted: Storetveit skole Arrangør: LHL Bergen

Møte Alle

Likemannstelefon

onsdag 31. oktober kl. 12:00 - 22:00

Likemannstelefon for hjerte- og lungesyke og deres pårørende. Likemannstjenesten i LHL Bergen har åpen telefon for hjerte- og lungesyke og deres på...

Sted: Arrangør: LHL Bergen

Trening LHL-medlemmer

Hjertetrim

onsdag 31. oktober kl. 17:00 - 18:00

Trimparti for hjertesyke. 

Sted: Løvås skole Arrangør: LHL Bergen

Trening LHL-medlemmer

Hjertetrim

onsdag 31. oktober kl. 18:00 - 19:00

Trimparti for hjertesyke.

Sted: Løvås skole Arrangør: LHL Bergen

Trening LHL-medlemmer

Hjertetrim

onsdag 31. oktober kl. 18:00 - 19:00

Trimparti for hjertesyke.

Sted: Haraldsplass Diakonale sykehus Arrangør: LHL Bergen