Hopp direkte til innhold
  • Sted: FI-senteret / LHLs lokaler
    5008 Bergen
  • Fra: torsdag 27.09.2018, kl. 11.00
  • Til: torsdag 27.09.2018, kl. 12.00

Trimparti for lungesyke - trinn 1 - sittende. 

Påmelding ved frammøte.