Hopp direkte til innhold
  • Sted: Husnestunet
    5460 Husnes
  • Fra: torsdag 25.04.2019, kl. 16.00
  • Til: torsdag 12.12.2019, kl. 17.00

Dette programmet har moderat intensitet.  Programmet passer best for de med litt redusert fysisk kapasitet og yteevne, men man bør kunne stå og gå/løpe i nærmere en hel time.

Påmelding ved frammøte