Hopp direkte til innhold
  • Sted: Husnestunet
    5460 Husnes
  • Fra: mandag 08.04.2019, kl. 16.00
  • Til: mandag 09.12.2019, kl. 17.00

Trim i varmtvass baseng med instruktør, varighet en time.

Påmelding ved frammøte, deltakeravgift kr 50,-