Hopp direkte til innhold
  • Sted: Kløvertun, 2. etg.
  • Fra: onsdag 22.08.2018, kl. 12.00
  • Til: onsdag 22.08.2018, kl. 14.00

Som regel leder eller nestleder i LHL Os tilgjengelig for alle

Kontaktperson Jan Oddvar Gjerde, tlf. 97590322