Gå til hovedinnhold Gå til hovedmeny

Mestringsseminaret 2022

Seminaret ble arrangert på Clarion Hotel Admiral i Bergen 4. og 5. oktober. Det var 28 deltakere, som ga gode tilbakemeldinger både på det sosiale og faglige innholdet.

En av de viktigste oppgavene LHL ICD arbeider med, er å arrangere seminarer av høy kvalitet, slik at man kan treffes, holde seg oppdatert, lære noe nytt og utveksle erfaringer.

LHL ICD arbeider inn mot helseforetakene for å få best mulig informasjon ut til dem som har ICD og deres pårørende. Det er mange livsendringer og utfordringer en må ta stilling til, og mange har spørsmål. Det er derfor viktig å ha en plattform der terskelen er lav, og kvaliteten er høy.

Kompetansenettverkene arbeidsutvalget i LHL ICD knytter til seg på seminarene er de fremste i landet og de beste på sitt felt. Det være seg kardiologer, ICD-sykepleiere, fysioterapeuter, samt annet helsepersonell som brenner for saken vår.

På dette seminaret ble det arbeidet i grupper med forskjellige problemstillinger knyttet til livet med ICD. Dette for å få dialog og diskusjon rundt erfaringer og utfordringer man møter i hverdagen.

Etter en god festmiddag på kvelden, hadde arbeidsutvalget i LHL ICD glede av å dele ut den første æresprisen til en person som har vært svært viktig for denne pasientgruppen.

Prisen gjekk til professor Tone Norekvål, som er fag- og forskningssykepleier ved hjerteavdelingen på Haukeland Universitetssykehus og Høgskulen på Vestlandet. Tone Norekvål er den første professor i kardiologisk sykepleie i Norge, og er en pioner på fagfeltet. Hun har bidratt til at interessegruppen LHL ICD ble startet. Det var derfor en stor glede å få dele ut denne prisen til henne.

Mestringsseminaret ble avsluttet etter lunsj neste dag. Neste ICD-seminar er planlagt i Tromsø i november 2023.