Hopp direkte til innhold

LHL Agder (LHL Aust-Agder)

Lokallagene i LHL har ulike tilbud til medlemmene; treningsaktiviteter, likepersonstiltak for de som trenger noen å snakke med, kurs, informasjon- og temamøter samt turer og sosiale tilstelninger. Det er også vanlig at lagene jobber politisk for å påvirke prioriteringene i kommunene og fylket.

Alt arbeid i lokallagene er basert på frivillig innsats og alle er velkommen til å delta eller å engasjere seg som frivillig.

Fylkesutvalget skal bistå lokallagene i deres arbeid gjennom å bygge nettverk mellom tillitsvalgte. Fylkesutvalget arrangerer lagsamlinger, og tilrettelegge for styrking og deling av kompetanse innenfor likepersonsområdet, studieområdet, brukermedvirkning og LHLs kampanjer.

Bilde av fylkesutvalget i Aust-AgderFylkesutvalget i Aust-Agder representert ved leder Ole Magne Imeland, medlem Ellen Torjesen, fylkesstudieleder Knut Aashamar, medlem Elizebeth M Monrad. Likepersonskoordinator Bård Høivang var ikke til stede når bildet ble tatt.

LHL Aust-Agder

Adresse: LHL Aust-Agder
LHL Aust-Agder
0485 OSLO
Tlf: Mobil:
E-post: Bankkonto: 73103127715
Kontaktpersoner:
Navn Verv E-post Telefon Mobil
Elizebeth M Monrad Fylkesutvalgsleder elizebmo@online.no 99589282
Randi Waage 1 Varamedlem rwaage1944@gmail.com 95265117
Arnulf Nordberg 2. vara arnulfnordberg@gmail.com 37095362 99150204
Anne Kristin Langstrand Brukermedvirkningskoordinator 91604976 91604976
Knut Aashamar Fylkesstudieleder knut.aashamar@gmail.com 37042965 41457531
Toril Berntsen Leder valgkomite fylke torilberntsen@hotmail.no 37041833 41312226
Espen Falch Johansson Likepersonskoordinator fylkesutvalg falchjoh@online.no 37034278 92429391
Ellen Torjesen Styremedlem fylkesutvalg ellen.torjesen@gmail.com 35983149 41255487