Hopp direkte til innhold

LHL Agder (LHL Aust-Agder)

Lokallagene i LHL har ulike tilbud til medlemmene; treningsaktiviteter, likepersonstiltak for de som trenger noen å snakke med, kurs, informasjon- og temamøter samt turer og sosiale tilstelninger. Det er også vanlig at lagene jobber politisk for å påvirke prioriteringene i kommunene og fylket.

Alt arbeid i lokallagene er basert på frivillig innsats og alle er velkommen til å delta eller å engasjere seg som frivillig.

Fylkesutvalget skal bistå lokallagene i deres arbeid gjennom å bygge nettverk mellom tillitsvalgte. Fylkesutvalget arrangerer lagsamlinger, og tilrettelegge for styrking og deling av kompetanse innenfor likepersonsområdet, studieområdet, brukermedvirkning og LHLs kampanjer.

Bilde av fylkesutvalget i Aust-AgderFylkesutvalget i Aust-Agder representert ved leder Ole Magne Imeland, medlem Ellen Torjesen, fylkesstudieleder Knut Aashamar, medlem Elizebeth M Monrad. Likepersonskoordinator Bård Høivang var ikke til stede når bildet ble tatt.

LHL Aust-Agder

Adresse: LHL Aust-Agder
LHL Aust-Agder
0401 OSLO
Tlf: 91705556 Mobil: 91705556
E-post: Bankkonto:
Kontaktpersoner:
Navn Verv E-post Telefon Mobil
Elizebeth M Monrad Fylkesutvalgsleder 99589282
Randi Waage 1 Varamedlem 95265117
Arnulf Nordberg 2. vara 37095362 99150204
Anne Kristin Langstrand Brukermedvirkningskoordinator 91604976 91604976
Knut Aashamar Fylkesstudieleder 37042965 41457531
Toril Berntsen Leder valgkomite fylke 37041833 41312226
Espen Falch Johansson Likepersonskoordinator fylkesutvalg 37034278 92429391
Ellen Torjesen Styremedlem fylkesutvalg 35983149 41255487