Hopp direkte til innhold

LHL Innlandet (LHL Hedmark)

Lokallagene i LHL har ulike tilbud til medlemmene; treningsaktiviteter, likepersonstiltak for de som trenger noen å snakke med, kurs, informasjon- og temamøter samt turer og sosiale tilstelninger. Det er også vanlig at lagene jobber politisk for å påvirke prioriteringene i kommunene og fylket.

Alt arbeid i lokallagene er basert på frivillig innsats og alle er velkommen til å delta eller å engasjere seg som frivillig.

Fylkesutvalget skal bistå lokallagene i deres arbeid gjennom å bygge nettverk mellom tillitsvalgte. Fylkesutvalget arrangerer lagsamlinger, og tilrettelegge for styrking og deling av kompetanse innenfor likepersonsområdet, studieområdet, brukermedvirkning og LHLs kampanjer.

Fylkesutvalget i Hedmark ble valgt i mars 2015.

bilde av Else Magni Horten, Arne Vidar Syvderud, Arne Skymoen og Gyvi BruaasFylkesutvalget i Hedmark representert ved Else Magni Horten, Arne Vidar Syvderud, Arne Skymoen og Gyvi Bruaas (Foto: Christopher Olssøn)

LHL Hedmark

Adresse: LHL Hedmark
Kvernenget
2510 TYLLDALEN
Tlf: 99276748 Mobil:
E-post: Bankkonto:
Kontaktpersoner:
Navn Verv E-post Telefon Mobil
Else Magni Horten Fylkesutvalgsleder 62486142 99276748
Rolf Otto Furulund-Lie 1. varamedlem fylkesutvalget 91199148
Ragnhild Rønning 2. varamedlem fylkesutvalget 62460636 95790429
Thor Aage Grinna Brukermedvirkningskoordinator 93483937
Arne Skymoen Fylkesstudieleder 95203049 95203049
Grethe Jordheim Leder valgkomite fylke 41402382 41402382
Gyvi Bruaas Likepersonskoordinator fylkesutvalg 95171043 95171043
Arne Melleby Medlem valgkomite fylke 97530565 97530565
Lise Dahl Medlem valgkomite fylke 62839371 48155568
Atle Olav Sæther Styremedlem fylkesutvalg 62814777 95805583
Johannes Dalen Vara valgkomite fylke 95226538