Hopp direkte til innhold

LHL Innlandet (LHL Hedmark)

Lokallagene i LHL har ulike tilbud til medlemmene; treningsaktiviteter, likepersonstiltak for de som trenger noen å snakke med, kurs, informasjon- og temamøter samt turer og sosiale tilstelninger. Det er også vanlig at lagene jobber politisk for å påvirke prioriteringene i kommunene og fylket.

Alt arbeid i lokallagene er basert på frivillig innsats og alle er velkommen til å delta eller å engasjere seg som frivillig.

Fylkesutvalget skal bistå lokallagene i deres arbeid gjennom å bygge nettverk mellom tillitsvalgte. Fylkesutvalget arrangerer lagsamlinger, og tilrettelegge for styrking og deling av kompetanse innenfor likepersonsområdet, studieområdet, brukermedvirkning og LHLs kampanjer.

Fylkesutvalget i Hedmark ble valgt i mars 2015.

bilde av Else Magni Horten, Arne Vidar Syvderud, Arne Skymoen og Gyvi BruaasFylkesutvalget i Hedmark representert ved Else Magni Horten, Arne Vidar Syvderud, Arne Skymoen og Gyvi Bruaas (Foto: Christopher Olssøn)

LHL Hedmark

Adresse: LHL Hedmark
Kvernenget
2510 TYLLDALEN
Tlf: 99276748 Mobil:
E-post: Bankkonto:
Kontaktpersoner:
Navn Verv E-post Telefon Mobil
Else Magni Horten Fylkesutvalgsleder else.magni@fjellnett.no 62486142 99276748
Rolf Otto Furulund-Lie 1. varamedlem fylkesutvalget rolfiottolie@gmail.com 91199148
Ragnhild Rønning 2. varamedlem fylkesutvalget rag-ro@online.no 62460636 95790429
Thor Aage Grinna Brukermedvirkningskoordinator thoraagegrinna@gmail.com 93483937
Arne Skymoen Fylkesstudieleder arne.e.skymoen@gmail.com 95203049 95203049
Grethe Jordheim Leder valgkomite fylke jordheimgrethe@hotmail.com 41402382 41402382
Gyvi Bruaas Likepersonskoordinator fylkesutvalg gyvi43@yahoo.com 95171043 95171043
Arne Melleby Medlem valgkomite fylke arne@melskogeiendom.no 97530565 97530565
Lise Dahl Medlem valgkomite fylke ilise-da@online.no 62839371 48155568
Atle Olav Sæther Styremedlem fylkesutvalg atleolav@frisurf.no 62814777 95805583
Johannes Dalen Vara valgkomite fylke johannes.dalen@fjellnett.no 95226538