Hopp direkte til innhold

Lagsmøte om pasientrettigheter

16. november

Lagsmøte om pasientrettigheter

Tid 18:00 Sted Garveriet Moelv

Har du behov for juridiske råd, veiledning eller konkret bistand i en sak som har sammenheng med hjerte- og lungesykdom eller hjerneslag?

Vi har vært så heldige å få besøk av LHL sitt eget pasientombud Atle Larsen. Han er ekspert på pasient- og trygderettigheter for kronisk syke og funksjonshemmede. 

Atle er cand.jur og har fra 1996 vært ansatt som pasientombud i LHL og som rådgiver ved FFOs rettighetsenter. Han har omfattende kurs- og foredragsvirksomhet. Han er medlem av pasientskadenemda og helsepersonellnemda. 

Det blir underholdning, god servering og loddsalg.