Hopp direkte til innhold
  • Sted: Hopen Brygge
    6570 Smøla
  • Fra: fredag 04.12.2020, kl. 18.00
  • Til: fredag 04.12.2020, kl. 23.00

Julebord på Hopen Brygge for medlemmer og innbudte. Det serveres julemat, dessert og kaffe. Litt underholdning. 

Påmelding annonseres på Facebook og på sms.