Hopp direkte til innhold
 • Sted: Oppmøte ved bommen.
  6230 Sykkylven
 • Fra: mandag 06.07.2020, kl. 18.00
 • Til: mandag 06.07.2020, kl. 21.00

Tur til Fagrefjell.

Oppmøte ved bommen.De som vil delta på våre aktiviteter må følge reglen til LHL, Landsforeningen for hjerte- og lungesyke og Folkehelseinstituttet.

Retningslinjer ved fellesaktiviteter fra LHL:

 • Minst 1 meters avstand både ute og inne.
 • På treningsgrupper innendørs skal det være maks 12 personer per gruppe, med 2 meters avstand mellom deltakerne.
 • Følg smittevernsråd om å vaske hender, hoste i armkrok og holde seg hjemme ved sykdom eller symptomer.
 • Mulighet for vask av hender eller bruk av håndsprit i tilknytning til arrangementet.
 • Vask av bordflater, stoler og annet utstyr før og etter bruk.
 • Begrense bruk av kollektivtransport i forbindelse med reise til og fra aktivitet, særlig i rushtid i tettbygde strøk.
 • Deltagere som ikke er i samme husstand bør ikke bruke felles bil til/fra aktivitet.
 • Arrangør er ansvarlig for at deltakerne overholder smittevernreglene.
 • Det skal utnevnes en smittevernansvarlig for hver aktivitet/arrangement.
 • Den smittevernansvarlige skal utarbeide deltakerliste med tanke på evt. smittesporing i ettertid.
 • Arrangør må følge med på lokale smitteforhold, det kan være behov for lokale tilpasninger.