Hopp direkte til innhold
  • Sted: Brusand bedehus
    4363 BRUSAND
  • Fra: torsdag 02.12.2021, kl. 19.00
  • Til: torsdag 02.12.2021, kl. 00.00

Julemøte m/Frelsesarmeen Bryne

Mat, åresalg

Alle velkomne