Hopp direkte til innhold

LHL Troms og Finnmark (LHL Finnmark)

Lokallagene i LHL har ulike tilbud til medlemmene; treningsaktiviteter, likepersonstiltak for de som trenger noen å snakke med, kurs, informasjon- og temamøter samt turer og sosiale tilstelninger. Det er også vanlig at lagene jobber politisk for å påvirke prioriteringene i kommunene og fylket.

Alt arbeid i lokallagene er basert på frivillig innsats og alle er velkommen til å delta eller å engasjere seg som frivillig.

Fylkesutvalget skal bistå lokallagene i deres arbeid gjennom å bygge nettverk mellom tillitsvalgte. Fylkesutvalget arrangerer lagsamlinger, og tilrettelegge for styrking og deling av kompetanse innenfor likepersonsområdet, studieområdet, brukermedvirkning og LHLs kampanjer.

Fylkesutvalget i Finnmark, fra venstre: Antii Lukkari, Målfrid Mikkola, Karin Øien og Anita Brækkan.

Fylkesutvalget i Finnmark, bak fra venstre: Anita Brækkan Remme, Antii Lukkari, foran fra venstre Bodil Slettli og leder Målfrid Mikkola.

LHL Finnmark

Adresse: LHL Finnmark
Arbeidergata 12
9900 KIRKENES
Tlf: 46630737 Mobil: 46630737
E-post: Bankkonto:
Kontaktpersoner:
Navn Verv E-post Telefon Mobil
Målfrid Irene Mikkola Fylkesutvalgsleder mmi@svk.no 95277262 46630737
Anita Brækkan Remme Fylkesstudieleder anita@asvovardo.no 90047125 41354727
Antti Lukkari Likepersonskoordinator fylkesutvalg lisssl@online.no 78928579 95186526
Bodil Slettli Styremedlem fylkesutvalg bo-sle@online.no 78431043 95184545
Ingeborg Iversen Varamedlem lokal/fylkesstyre ingeborgiversen@hotmail.com 78414767 95152699