Hopp direkte til innhold
  • Sted: Frivilligsentralen, Sørreisa
    ,
  • Fra: torsdag 04.02.2021, kl. 18.00
  • Til: torsdag 04.02.2021, kl. 21.00

Som vanlig er lagsmøtet åpent for alle. I Årsmøtedelen av møtet har alle medlemmer stemmerett.  Saker som øsnkes behandlet av årsmøtet må være hos styret v/ leder Paul seinest den 17.januar.