Hopp direkte til innhold

LHL Trøndelag (Nord-Trøndelag)

Lokallagene i LHL har ulike tilbud til medlemmene; treningsaktiviteter, likepersonstiltak for de som trenger noen å snakke med, kurs, informasjon- og temamøter samt turer og sosiale tilstelninger. Det er også vanlig at lagene jobber politisk for å påvirke prioriteringene i kommunene og fylket.

Alt arbeid i lokallagene er basert på frivillig innsats og alle er velkommen til å delta eller å engasjere seg som frivillig.

Fylkesutvalget skal bistå lokallagene i deres arbeid gjennom å bygge nettverk mellom tillitsvalgte. Fylkesutvalget arrangerer lagsamlinger, og tilrettelegge for styrking og deling av kompetanse innenfor likepersonsområdet, studieområdet, brukermedvirkning og LHLs kampanjer.

Fylkesutvalget i LHL Trøndelag (Nord-Trøndelag)

Fra venstre: Jan Arve Homstad (nestleder), Guri Sagvik (likepersonsskoordinator), Astrid Marie Bakken (studieleder og brukermedvirker) og Kjellrun Vikestad (leder).

LHL Nord-Trøndelag

Adresse: LHL Nord-Trøndelag
LHL Nord-Trøndelag
0401 OSLO
Tlf: 95161396 Mobil:
E-post: Bankkonto:
Kontaktpersoner:
Navn Verv E-post Telefon Mobil
Kjellrun Vikestad Fylkesutvalgsleder 90888890 90888890
Kjell Egil Kvarmesbakk 1. varamedlem fylkesutvalget 46502559
Tove G Gjemse 2. varamedlem fylkesutvalget 93650420 93650420
Astrid Marie Bakken Fylkesstudieleder, Brukermedvirkningskoordinator 48214571
Guri Minnie Sagvik Likepersonskoordinator fylkesutvalg 47386373 47386373
Jan Arve Homstad Nestleder fylkesutvalg 90694909 90694909