Hopp direkte til innhold
  • Sted: Inngang Kiwi, Valentinlystsentret
    ,
  • Fra: onsdag 07.10.2020, kl. 11.00
  • Til: onsdag 07.10.2020, kl. 12.00

Mosjon bedrer heksetilstanden, gir trivsebedrer livkvl og velvære, som igjen gir bedre kivskvalitet.

Velkommen til alle i disse korona tider

Kontaktpersoner: Oddrun Bollingmo tlf 95293129 evt. Elin Skjærvoldsmo LHLs retningslinjer følges