Hopp direkte til innhold
  • Sted: Folkets Hus på Ranheim
    ,
  • Fra: torsdag 07.01.2021, kl. 18.00
  • Til: torsdag 07.01.2021, kl. 00.00

Som tidligere år arrangerer vi med samarbeid med Heimdal/Saupatad og LHL Vest

nyttårball med middag og underholdning.

Planlagt i god tid

Påmelding til : Gunnar Størseth tlf. 90977467