Hopp direkte til innhold
  • Sted: LHL Klinikken, Trondheim
    7041 TRONDHEIM
  • Fra: tirsdag 14.01.2020, kl. 11.30
  • Til: tirsdag 09.06.2020, kl. 12.30

Trimmen er i hovedsak for hjertesyke, men lungesyke kan delta. Trimmen er lagt opp slik at du deltar med hva du klarer

Kontaktperson: Siri Strømsnes tlf 91161029