Hopp direkte til innhold
  • Sted: Down Town
    , Porsgrunn
  • Fra: mandag 06.01.2020, kl. 11.30
  • Til: mandag 08.06.2020, kl. 12.30

Sosialt lavterskel tlbud.

Det er bare å møte,god plass.