Hopp direkte til innhold

LHL Vestfold og Telemark (LHL Vestfold)

Lokallagene i LHL har ulike tilbud til medlemmene; treningsaktiviteter, likepersonstiltak for de som trenger noen å snakke med, kurs, informasjon- og temamøter samt turer og sosiale tilstelninger. Det er også vanlig at lagene jobber politisk for å påvirke prioriteringene i kommunene og fylket.

Alt arbeid i lokallagene er basert på frivillig innsats og alle er velkommen til å delta eller å engasjere seg som frivillig.

Fylkesutvalget skal bistå lokallagene i deres arbeid gjennom å bygge nettverk mellom tillitsvalgte. Fylkesutvalget arrangerer lagsamlinger, og tilrettelegge for styrking og deling av kompetanse innenfor likepersonsområdet, studieområdet, brukermedvirkning og LHLs kampanjer.

LHL Vestfold

Adresse: LHL Vestfold
Hugo Johansen, Sandebuktv 207
3077 SANDE I VESTFOLD
Tlf: Mobil:
E-post: Bankkonto:
Kontaktpersoner:
Navn Verv E-post Telefon Mobil
Hugo A Johansen Fylkesutvalgsleder 33779276 92044064
Richard Rasmussen 1. varamedlem fylkesutvalget 95053198
Åse Rasmussen Fylkesstudieleder 97634328 97634328
Anne-Berthe Fougner IT-kontakt/medlemsregister 45230511 45230511
Anne Karine Højmose Likepersonskoordinator fylkesutvalg 33770037 90117342
Kjell Arne Lien Styremedlem fylkesutvalg 98686900

Våre aktiviteter