Hopp direkte til innhold
  • Sted: Parkeringsplass Vabakken dersom ikkje anna er avtalt.
    ,
  • Fra: torsdag 01.10.2020, kl. 09.00
  • Til: torsdag 01.10.2020, kl. 12.00

Turar i terreng på Stord, Fitjar, Tysnes, Bømlo og Sveio.

Nærare info finn du på heimesida til Gutta på tur:    http://klubbinfo.no/guttapatur

Kontingent for semesteret kr. 200,-. Kontant betaling til Jan Inge eller giro til konto 3520.57.86633. Hugs namn på innsendar. Satsar for kjøring innan kommunen kr. 25,-, Fitjar kr. 40,-. Ut av øya, bomavgift, evt. ferge + kr. 3,- pr. km delt på deltakere i bilen.