Hopp direkte til innhold
  • Sted: Stord Rehabiliseringssenter
    5417
  • Fra: torsdag 29.10.2020, kl. 16.45
  • Til: torsdag 29.10.2020, kl. 17.45

Trimprogrammet "Vanntrim" har moderat intensitet, og vi benytter vannets egenskaper for å få treningseffekt. Motstanden i vannet gir oss mulighet til å trene effektivt selv om øvelsene gjennomføres relativt rolig. Oppdriften i vannet gjør at vi føler oss lettere, og mange opplever at de klarer mer når. Programmet gjennomføres hovedsakelig stående/ gående i vannet og inneholder både kondisjons- og styrkeøvelser som utføres til musikk.

Påmelding ved frammøte. Betaling halvårsvis på etterskudd mot rekning. Frammøte ved inngang kl. 16:30. Renhold av garderober/dusjer blir gjennomført etter regler/rutiner gitt av Stord Kommune og namnelister på frammøtte blir ivaretatt av badevakt.