Hopp direkte til innhold

LHL Vestland (LHL Sogn og Fjordane)

Lokallagene i LHL har ulike tilbud til medlemmene; treningsaktiviteter, likepersonstiltak for de som trenger noen å snakke med, kurs, informasjon- og temamøter samt turer og sosiale tilstelninger. Det er også vanlig at lagene jobber politisk for å påvirke prioriteringene i kommunene og fylket.

Alt arbeid i lokallagene er basert på frivillig innsats og alle er velkommen til å delta eller å engasjere seg som frivillig.

Fylkesutvalget skal bistå lokallagene i deres arbeid gjennom å bygge nettverk mellom tillitsvalgte. Fylkesutvalget arrangerer lagsamlinger, og tilrettelegge for styrking og deling av kompetanse innenfor likepersonsområdet, studieområdet, brukermedvirkning og LHLs kampanjer.

Fylkesutvalget i Sogn og Fjordane ble valgt i mars 2015.

bilde av Margaret Nygaard, Laila Irene Røneid, Sissel Stavøstrand og Torbjørg Aasen
Fylkesutvalget i Sogn og Fjordane representert ved Margaret Nygaard, Laila Irene Røneid, Sissel Stavøstrand og Torbjørg Aasen (Foto: Christopher Olssøn)

LHL Sogn og Fjordane

Adresse: LHL Sogn og Fjordane
LHL Sogn og Fjordane
0401 OSLO
Tlf: 95161396 Mobil: 95161396
E-post: Bankkonto:
Kontaktpersoner:
Navn Verv E-post Telefon Mobil
Jan Tore Odd Fylkesutvalgsleder 57653367 90639887
Arne Dale 1 Varamedlem 95039740 95039740
Sollaug Kongsvoll Bjørlo 2. Varamedlem 90918624 90918624
Tore Jakob Madsen Leder valgkomite fylke 57748577 41108265
Marita Gunn Aarvik Likepersonskoordinator fylkesutvalg, Styremedlem fylkesutvalg 57859983 99627989
Olav Guttorm Wiik Medlem valgkomite fylke 99452380 99452380
Ingrid Wiik Medlem valgkomite fylke 57743896 90737741
Ragnfrid Aasen Hatlem Nestleder fylkesutvalg, Fylkesstudieleder 57789201 97616945
Per Sandviknes Vara valgkomite fylke 57859554 47753963

Våre aktiviteter