Hopp direkte til innhold
  • Sted: Treningssenter
    6868 Gaupne
  • Fra: søndag 30.08.2020, kl. 19.00
  • Til: søndag 30.08.2020, kl. 21.00

Trimdans kvar søndagskveld kl. 19.00  med musikk . Startar oppatt søndag 30.08.20, De får kaffe men må ta med evt,mat og kopp sjølve pga korona reglar .

Kommunelege Knut CottaSchønberg har godkjendt dette tiltaket . Det er pr. d,d ingen smitte i kommunen. Han meiner dette er eit godt tiltak for for kropp og sjel ;men og eit sosial tiltak. Elles gjeld vanlege smittevernstiltak som vi følger.

Pris . kr, 25,-

Gamle og nye medlemmar er Velkomne.

Helsing leiar Kjellrun S Vigdal  og treningskontaktar; Ola,Helen,Astrid og Astrid.

Møt opp på treningssenter kl. 19. kvar Søndagskveld . Første dato blir no søndag 30. august.