Hopp direkte til innhold

Likepersonstjenesta på Haraldsplass Diakonale sykehus.

  • Sted: Haraldsplass Diakonale Sykehus
    , 5000 Bergen
  • Fra: onsdag 20.01.2021, kl. 17.00
  • Til: onsdag 29.12.2021, kl. 19.00

Likepersonstenesta på Haraldsplass Diakonale Sykehus,HDS, er eit tilbud til Hjarte og lungesjuke pasientar og deira pårørande.

Likepersonane har eigen erfaring med hjarte/lungesjukdom, enten sjølv eller som pårørande.  Dei kan fortelja om korleis livet med sjukdom kan bli, om nye muligheiter og om tilbud på vegen vidare.

På HDS er likepersonstilbudet eit samarbeid mellom fem lokallag: Radøy, Meland, Lindås, Bergen og Os.  Alle laga bidreg likt økonomisk og deltek på planleggingsmøter.

LHL Radøy v/Berit Kvalvik, har ansvar for tenesta og er saman med Sidsel Kvassheim  tals/kontaktperson og ansvarleg for vaktplanar, kurs og sosialt samvær for likepersonane.

Frå mars 2020 har Coronaen sett ein stoppar for tenesten og framleis er det usikkert når me kan åpna tilbodet igjen.  Me held kontakt med HDS og vil straks informere når ting endrar seg.

For tida er me 14 likepersonar som deltek i tenesta, men vil gjerne ha inn nye.  Dersom du har interessse for dette ta kontakt med Berit Kvalvik , mobil 45619481,        eller Sidsel Kvassheim, mobil 93630295,

Likepersonane må underskriva taushetsplikt.

Frå mars 2020 har Coronaen sett ein stoppar for tenesten og framleis er det usikkert når me kan åpna tilbodet igjen. Me held kontakt med HDS og vil straks informere når ting endrar seg.