Hopp direkte til innhold

Pensjonisturlaget Hagerupshuset

  • Sted: Hagerupshuset
    , 5411 STORD
  • Fra: onsdag 11.08.2021, kl. 10.00
  • Til: onsdag 11.08.2021, kl. 13.00

Turer hausten 2021:

11.08.  Heiane området

25.08.  Tur til granskogens kafe

08.09.  Tur til Bømlo i Meland området

22.09.  Tur til Bjørjo

06.10.  Tur til Fitjar

20.10.  Sagvåg/Litlabøområdet

03.11.  Nordbygdo

17.11. Utbygdo området

01.12. Avslutning

Ved første turen betales kontingent kr. 100,- for et halvt år. KOntant eller til lagets bankkonto 3520 37 67399, hugs navn på betaler. Satsar for kjøring innan kommunen kr. 25,-. Til Fitjar kr. 40,-. Ut av øya Bomavg., ferje + kr. 3,50 pr. km delt på antall deltakara i bilen.