Hopp direkte til innhold
  • Sted: Stjernehallen
    1605 FREDRIKSTAD
  • Fra: torsdag 26.08.2021, kl. 11.00
  • Til: torsdag 26.08.2021, kl. 13.00

Stavgang går litt lengre turer og i mer krevende terreng/tempo enn mandagsgruppen.

Fremmøte ved parkeringsplassen ved Stjernehallen.