Hopp direkte til innhold
  • Sted: Friskis & Svettis sine lokaler.
    1610 FREDRIKSTAD
  • Fra: tirsdag 24.08.2021, kl. 09.30
  • Til: tirsdag 24.08.2021, kl. 10.30

Programmet passer best for de med litt redusert fysisk aktivitet og yteevne.

Påmelding ved fremmøte. Kontaktperson Per S. Olsen tlf. 911 19 774