Hopp direkte til innhold
  • Sted: Metro bowling
    1471 Lørenskog
  • Fra: onsdag 02.09.2020, kl. 11.00
  • Til: onsdag 02.09.2020, kl. 13.00

Aktiviteten er stengt pga Korona.


Bowling skjer hver uke på Metro Bowling, onsdag kl. 11 - 13. Fremmøteregistrering.

Vi forholder oss til gjeldende smittevernregler fra FHI og LHL. De som ønsker det avslutter trimmen med lunsj på kafe.

Ingen påmelding - men fremmøteregistrering.